Homepage > Actueel > Workshop Gemeenten en BIM

Workshop Gemeenten en BIM

Het BIM Loket organiseert op 23 maart een workshop “Gemeenten en BIM”, gericht op management, projectleiders, bouwinspecteurs en inhoudelijk medewerkers van gemeenten. BIM draait om integrale samenwerking in de bouw, waarbij het delen van informatie centraal staat. 

NB: Vanwege grote belangstelling is de inschrijving voor deze workshop gesloten. 

De ontwikkelingen rond digitalisering van informatiestromen in de bouw gaan snel. Vroeg of laat krijgt elke gemeente ermee te maken.
 • Heeft u in uw gemeente al te maken met BIM? 
 • Bent u al eens benaderd met een vergunningaanvraag waarvoor het ontwerp in 3D was gemaakt? 
 • Heeft u een goed overzicht van de staat van onderhoud van gebouwen en infrastructuur in eigendom bij de gemeente?
De workshop Gemeenten en BIM gaat in op het belang van BIM en het gebruik van digitale standaarden voor de gebouwde omgeving in gemeenten. De verschillende rollen die een gemeente in dit verband kan hebben (bijvoorbeeld vergunningverlener, opdrachtgever, bronhouder, etc.) worden belicht. Een belangrijk kader voor de workshop is de Digitale Agenda 2020 van de VNG. De workshop is er mede op gericht input te verzamelen voor een mogelijke projectaanvraag.

Voor een nadere toelichting op het onderwerp Gemeenten en BIM verwijzen we u naar onze flyer.

Aanmelding
De workshop Gemeenten en BIM vindt plaats op donderdag 23 maart 2017, van 13.00-17.00 uur bij BIM Loket in Delft. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

NB: Vanwege grote belangstelling is de inschrijving voor deze workshop gesloten. Voorlopig programma
Ontvangst vanaf 13.00 uur, start programma 13.30 uur.
 • Opening - door Johan Vermeer, Gemeente Rotterdam
 • Introductie BIM: Wat is BIM en waarom is het van belang? - door Hein Corstens, adviseur
 • Toelichting Digitale Agenda - door Erik Dolle (VNG)
 • Ervaringen gemeente Rotterdam, digitaal beheren en bouwen. - door Joris Goos, programmamanager
 • Omgevingswet en BIM, welke informatiebehoefte komt hieruit voort, en hoe kan daarin voorzien worden? - door Esther van Kooten Niekerk, kwartiermaker van het Informatiehuis Bouw
 • Ervaringen gemeente Den Haag, Edward de Wit
 • Inventariseren informatiebehoeften vanuit diverse rollen (in subgroepen): Omgevingswet, Digitale stad, Gebouwendossier, Assetbeheerder, Opdrachtgeversrol. 
 • Oogst bespreken en nadere afspraken maken. 
 • Nabeschouwing
 • Borrel, ca. 17:00 uur

Dit initiatief wordt mede ondersteund door
BIM Loket  |  Dataland  |  VNG  |  Gemeente Rotterdam