Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Standaarden > Wat zijn open standaarden?

Wat zijn open standaarden?

Een ‘gewone’ standaard is een verzameling centrale informatie- en procesafspraken die zijn vastgelegd in een document. Het doel van een standaard is interoperabiliteit: ICT-systemen die eenvoudig data uit kunnen wisselen en informatie delen. Een open standaard heeft kenmerken als laagdrempelige beschikbaarheid van documentatie, geen intellectuele eigendomsrechten, inspraakmogelijkheden, onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatie-organisatie.

Voor onze definitie van open standaarden is het beheer- en ontwikkelmodel voor open standaarden (BOMOS) van Forum Standaardisatie het uitgangspunt. Dit betekent kort gezegd: beheer door not-for-profitorganisatie, open besluitvormingsprocedure, afstand van intellectueel eigendom, publicatie van de standaard, specificatiedocument vrij of tegen nominale bijdrage beschikbaar, duurzame financiering, geen beperkingen rond hergebruik. BOMOS is ook een belangrijk uitgangspunt voor verdere invulling van het gezamenlijke beheer.

Het kabinet stelt via de Digitale Agenda.nl en i-NUP open standaarden als norm. Voor de gehele publieke sector geldt sinds 2009 een 'pas toe of leg uit'-regime.

Waarom open standaarden belangrijk zijn: lees meer.

Meer informatie over de openheid van de open BIM-standaarden die bij het BIM Loket in beheer zijn, vindt u hier.