Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Over BIM > Standaarden en BIM

Standaarden en BIM

Hoe meer ICT-integratie in een bouwproces, hoe beter de digitale kennisuitwisseling wordt. De implementatie van BIM kent diverse niveaus: van ‘net begonnen’ tot ‘volleerd bimmend’. Voor elk van deze levels zijn standaarden van toepassing of in ontwikkeling.

Het BIM Loket heeft, samen met haar partners, een twaalftal belangrijke open standaarden in beheer. Een aantal zijn van toepassing op de GWW of op de B&U-sector. Weer andere worden gebruikt in de geowereld en er zijn ook enkele die in meerdere sectoren hun werk doen. Sommige standaarden zijn (nauw) verbonden met elkaar, andere werken overkoepelend of zijn juist sterk gericht op een afgebakend onderdeel van een BIM-proces.

Sectoroverstijgend of niet, specifiek of overkoepelend: de standaarden dragen allemaal op hun manier bij tot een open BIM-proces met efficiëntere communicatie, minder tijdverlies en kwalitatief betere bouwobjecten tegen lagere kosten.

We onderscheiden drie soorten standaarden: 
  • voor processen
  • voor dataformaten
  • voor semantiek: afspraken over uniform taalgebruik
Per standaard vindt u op deze website informatie: waarvoor dient de standaard, op welk level functioneert hij en wie is de beheerder?