Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > NL/SfB standaard opgenomen in BIM Loket

NL/SfB standaard opgenomen in BIM Loket

15-09-2015
Het BIM Loket neemt de licentie op NL/SfB over van de BNA, branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus. Het bestuur BIM Loket heeft daartoe besloten in overleg met het CIB en STABU. De classificatiestandaard NL/SfB is na CB-NL de tweede open BIM-standaard die onder de hoede van het BIM Loket komt. Daarmee komt meer zekerheid in de positie van deze nog altijd veelgebruikte standaard. Namens het BIM Loket zal STABU, met hulp van de Revit Gebruikersgroep, bekijken hoe een gebruikershandleiding kan worden ontwikkeld rond de toepassing van de NL/SfB-standaard.

Deze zomer signaleerde de Revit Gebruikersgroep de behoefte aan meer duidelijkheid rond de status en toepassing van de NL/SfB-standaard. Het BIM Loket heeft de handschoen opgepakt en in nauwe samenwerking met BNA en STABU helderheid gebracht met een officiële uitgave van de digitale versie.

NL/SfB is een classificatiemethode van gebouwdelen, bedoeld voor kostenanalyses en kostenramingen tijdens ontwerp, realisatie en beheer van bouwprojecten. Sinds 1990 was BNA licentiehouder voor de Nederlandse versie van de internationale classificatiestandaard. In 2005 is de NL/SfB standaard voor het laatst geactualiseerd, waarbij de elementenmethode (1991) is opgenomen. Deze versie is in boekvorm uitgebracht en in die vorm nog steeds verkrijgbaar. STABU verkreeg van BNA een licentie om de standaard digitaal te publiceren.

NL/SfB kent een lange historie en heeft zijn wortels in het analoge tijdperk. De standaard is nooit ontwikkeld met een digitale toepassing in het achterhoofd. Een officiële digitale versie bestond tot voor kort niet in een publiek beschikbare vorm. Wel waren door de jaren heen veel variaties ontstaan op de officiële basislijst van de NL/SfB-codering. Vanuit de markt klonk dan ook de roep om met één duidelijke (officiële) lijst de verwarring weg te nemen. Het BIM Loket heeft daarom samen met STABU en BNA een volledige lijst digitaal gepubliceerd die overeenkomt met de gedrukte uitgave. Hierin zijn alle 5 tabellen van de NL/SfB opgenomen. Deze basislijst is inmiddels als download beschikbaar. Vanwege de behoefte aan duidelijkheid en beschikbaarheid hebben BNA en STABU besloten om NL/SfB nu onder te brengen bij het BIM Loket. Dit biedt ook mogelijkheden naar de toekomst om doorontwikkeling van in Nederland gebruikte classificaties beter te coördineren.

Door de hoeveelheid ‘dialecten’ die er bestaan van NL/SfB en het feit dat dit een classificatie is die stamt uit 1947 is er behoefte aan vernieuwing. De classificatie is qua inhoud uit de pas gaan lopen, omdat in de afgelopen 24 jaar de ontwikkeling was bevroren. Zo is een ‘nieuwerwets element’ als een Wifi-router onbekend in de NL/SfB. Met name de Revit Gebruikersgroep heeft zich sterk gemaakt voor meer duidelijkheid rond de status en het gebruik van NL/SfB, en wil actief betrokken zijn bij het opstellen van een gebruikershandleiding voor de toevoeging van nieuwe elementen aan de bestaande lijst. STABU coördineert dit proces namens het BIM Loket, en fungeert als aanspreekpunt voor de NL/SfB-classificatiestandaard.

Naar verwachting zal de aandacht van de markt zich geleidelijk verleggen naar een standaard die beter is ingericht voor het digitaal samenwerken binnen een BIM. Tot die tijd zal het BIM Loket de behoeften bij de gebruikers van NL/SfB actief monitoren.

Aanspreekpunt NL/SfB namens BIM Loket: ir. R.H. Baayen, STABU.
 
Logo NL-SfB