Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > CB-NL: Implementatie krijgt komend jaar impuls

CB-NL: Implementatie krijgt komend jaar impuls

26-11-2015
De Conceptenbibliotheek Nederland (CB-NL) voor de gebouwde omgeving is een soort digitaal woordenboek van bouwgerelateerde termen (‘concepten’). In 2015 werd CB-NL opgenomen in het BIM Loket. Komend jaar ligt de focus op implementatie in praktijkprojecten en uitbreiding van de mappings en de gebruikersgroep.
Dit jaar is CB-NL versie 1.0 gelanceerd en opgenomen in het BIM Loket. Tijdens een demonstratiemiddag in juni werden aan de hand van usecases de mogelijkheden getoond. Het komend jaar zet het BIM Loket in op implementatie van CB-NL in praktijkprojecten. Concrete toepassingen zijn in voorbereiding rond een B&U-project en een infraproject. Daarnaast richt de aandacht zich op verdere uitbreiding van de mappings. Door deze mappings kunnen verschillende datasets (zoals normen, standaarden, bibliotheken) met elkaar worden verbonden, waarbij CB-NL als koppelmechanisme fungeert. Ook wordt een beheerorganisatie ingericht, waarin onder meer CROW en STABU vertegenwoordigd zijn. De eerste bijeenkomst van dit redacteurenoverleg heeft inmiddels plaatsgevonden. Vanuit dit overleg zal CB-NL steeds meer vorm en inhoud krijgen, waarbij CB-NL de producten van verschillende partijen aan elkaar verbindt. Er komt een aansluitplan om nieuwe partijen te stimuleren zich bij CB-NL aan te sluiten. Om dit vliegwiel verder op gang te krijgen, is extra geld nodig. Twee leden uit bestuur & partners van het BIM Loket hebben onlangs hun actieve inzet hierbij toegezegd.

De Conceptenbibliotheek Nederland (CB-NL) voor de gebouwde omgeving is een soort digitaal woordenboek van bouwgerelateerde termen (‘concepten’). De CB-NL is ontwikkeld als een ‘vertaalmechanisme’: het idee is dat bouwpartners hun eigen software en bijbehorende vocabulaire gebruiken en toch betekenisvol data kunnen uitwisselen in BIM-projecten. CB-NL kan nu al gebruikt worden! Overweegt u om in uw software verbindingen te leggen met de CB-NL of heeft u daarmee al ervaring opgedaan, dan komen we graag in contact met u! Geef uw vragen of feedback door aan de beheerorganisatie via helpdesk@bimloket.nl. Opmerkingen die sinds de oplevering zijn achtergelaten op de CB-NL viewer, worden nu verwerkt. Binnenkort komt de mapping van de NL/SfB classificatie aan de CB-NL beschikbaar, wat de praktische bruikbaarheid van de conceptenbibliotheek voor de B&U-sector aanzienlijk zal verhogen.

 
cbnl01