Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Standaarden > Atlas van open BIM-standaarden

Atlas van open BIM-standaarden

De Nederlandse open BIM-standaarden zijn in de loop van de jaren ontwikkeld door verschillende organisaties, voor uiteenlopende doeleinden. In het BIM Loket worden het beheer en de verdere ontwikkeling van de standaarden gecoördineerd. Doel daarvan is om de samenhang tussen de standaarden te versterken.  Om meer synergie te kunnen realiseren, is in de eerste plaats een goed overzicht nodig van de standaarden en vooral ook van hun onderlinge relaties. Daarvoor is de “Atlas van open BIM-standaarden” ontwikkeld. De atlas beschrijft niet alleen de bestaande relaties, maar ook gewenste toekomstige relaties tussen de standaarden. Daarmee vormt de atlas mede input voor de plannen van het BIM Loket voor de komende jaren.

In de “Atlas van open BIM-standaarden” zijn de relaties tussen de Nederlandse open BIM-standaarden vanuit verschillende invalshoeken belicht. Dat mondt uit in een aanzet voor een afstemmingsagenda. De bijlage bevat een uitgebreidere beschrijving per standaard, inclusief de relaties met de andere standaarden. De atlas en bijlage kunt u hieronder downloaden.

De atlas is een levend document. Zodra er nieuwe ontwikkelingen en inzichten te melden zijn, volgen nieuwe releases van het document.

Status open BIM-standaarden
Het BIM Loket streeft naar de realisatie van een algemeen geaccepteerd, samenhangend stelsel van open BIM-standaarden dat bouwbreed wordt toegepast. Onze leidraad voor de definitie van open standaarden is het beheer- en ontwikkelmodel voor open standaarden (BOMOS) van Forum Standaardisatie. Op dit moment voldoen nog niet alle standaarden die in de Atlas worden beschreven volledig aan de definitie. De standaarden hebben een eigen historie en achtergrond die in een aantal gevallen maken dat volledige openheid nog niet haalbaar is. Op termijn is volledige openheid van alle betrokken standaarden nadrukkelijk het doel waar we als BIM Loket geleidelijk naartoe werken.