Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > BIM Loket en Aedes maken afspraken over BIM Protocol

BIM Loket en Aedes maken afspraken over BIM Protocol

21-04-2016
Vereniging van woningcorporaties Aedes lanceerde op 20 april 2016 een BIM-leidraad en een model BIM Protocol, speciaal voor woningcorporaties. Er zijn afspraken gemaakt tussen BIM Loket, BIR en Aedes om toe te werken naar onderlinge afstemming op de sectorbrede benadering vanuit de BouwInformatieRaad.
De ambitie van Aedes is om alle woningcorporaties op een eenduidige manier met BIM te laten werken. De leidraad belicht de organisatorische kant van BIM en is bedoeld om corporaties te helpen bij de implementatie van een BIM-werkwijze. Het model BIM Protocol beschrijft onder meer de principes van een informatieleveringsspecificatie (ILS) voor woningcorporaties. Zo’n ILS is een specificatie van digitale (BIM-)informatie die de opdrachtnemer bij oplevering van nieuwe of gerenoveerde woningen dient te leveren en die de corporatie nodig heeft ter ondersteuning van het beheer en onderhoud. De publicaties worden overgedragen aan CORA, de werkgroep die sinds 2009 werkt aan een gemeenschappelijke informatie-architectuur voor woningcorporaties.

De BouwInformatieRaad (BIR) werkt aan een sectorbreed Model BIM Protocol en een Model BIM Uitvoeringsplan.  Deze zullen medio dit jaar als open standaard aan het BIM Loket worden overgedragen. Dat roept de vraag op waarom Aedes hier niet op heeft aangehaakt. “We hebben ervoor gekozen om niet te participeren in de werkgroep BIM Protocol van de BIR, maar om eerst te bedenken wat de corporaties zélf willen. Dat is al lastig genoeg!", aldus Maarten Georgius van Aedes.

In een gesprek tussen vertegenwoordigers van BIM Loket, BIR en Aedes is afgesproken om na de lancering van de Aedes-publicaties toe te werken naar onderlinge afstemming van de modeldocumenten en harmonisatie van gebruikte terminologie. Aedes onderschrijft het belang van open standaarden. BIR en BIM Loket vinden het zeer positief dat Aedes een duidelijke impuls geeft aan de ontwikkeling van BIM bij de woningcorporaties en mét het BIM Loket wil bijdragen aan een eenduidige benadering van BIM in de Nederlandse bouwpraktijk.  De markt en opdrachtgevers zijn tenslotte gebaat bij eenduidigheid en optimaal gebruik van beschikbare kennis.
 
logo Aedes