Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Downloads > Beheer standaarden

Beheer

Beheerdocument BIM Loket
Het BIM Loket beheert, samen met de betrokken kennisinstellingen, open BIM-standaarden conform de BOMOS richtlijnen. Het BIM Loket faciliteert voor de standaarden die volledig in beheer zijn een beheerorganisatie waar belangen ingebracht kunnen worden. Het waarborgt een zorgvuldig en transparant beheerproces met een open besluitvorming. De beheeractiviteiten zijn gericht op gebruikers die de BIM standaard een belangrijk hulpmiddel vinden om verder te komen met integrale samenwerking en ketenintegratie in de bouwsector.Opnamebeleid ‘Pas-toe-of-leg-uit’ lijst
Om toepassing van open BIM-standaarden te stimuleren, streeft het BIM Loket naar opname van de beheerde standaarden op de ‘Pas-toe-of-leg-uit’ (PTOLU) lijst van het Forum Standaardisatie. Het beleid van het BIM Loket is gericht op opname, tenzij er goede redenen zijn om hiervan af te wijken. Dat kan zijn omdat een standaard zich beter leent voor plaatsing op de lijst ‘Aanbevolen standaarden’, of een nog onvoldoende aantoonbaar draagvlak voor plaatsing bij de betreffende achterban van het BIM Loket.

De PTOLU-lijst vloeit voort uit het open-standaardenbeleid van de Nederlandse overheid. Voor alle organisaties binnen de (semi-)publieke sector geldt een 'pas-toe-of-leg-uit' verplichting. De lijst is bedoeld om de adoptie van open standaarden te bevorderen. Een standaard waarvan het gebruik bij wet verplicht is, hoeft niet op de lijst, want de wet gaat boven PTOLU.