Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Organisatie > Bestuur en partners

Bestuur en partners

Bestuur BIM Loket

  • Joseph Kuling, namens BIR, voorzitter 
  • Maaike Beerepoot, namens opdrachtgevers GWW
  • Rudi Roijakkers, namens BIR 
  • Jan Al, namens de markt, penningmeester 
  • Richard Leurs, namens opdrachtgevers B&U

In 2018 werken we samen met de BIR toe naar een bestuurlijke inrichting voor de langere termijn, mede in het licht van de Bouwagenda.


    Partners BIM Loket


    Bestuursreglement