Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Actueel > Bouwagenda

Bouwagenda

De Bouwagenda omvat een plan van aanpak voor grote maatschappelijke opgaven, zoals het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen en gebouwen, het gezond maken van scholen en de integratie van ICT- en datatoepassingen in de bouw. Ruim vijftig vertegenwoordigers vanuit alle onderdelen van de bouwsector, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke groepen droegen aan de Bouwagenda bij. De BouwInformatieRaad (BIR) leverde samen met het BIM Loket input aan het onderwerp digitalisering en informatisering. In de Bouwagenda wordt betere benutting van digitalisering en informatisering als een belangrijke aanjager gezien in het creëren van een productiviteitsprong.
Bekijk het visiedocument van De Bouwagenda. De input vanuit de werkgroep BIR vindt u hier. Het achterliggende werkdocument kunt u hier inzien.

In september 2017 gaven BIR en BIM Loket antwoorden op vragen vanuit het ministerie van EZ en De Bouwagenda rond prioriteiten voor komend halfjaar en recent over de onderbouwing van de benodigde investering.
 
Bouwagenda