Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Standaarden > COINS

COINS

COINS (Constructieve Objecten en de Integratie van Processen en Systemen) ondersteunt de uitwisseling van digitale informatie tussen verschillende IT-platforms en –omgevingen van partijen die betrokken zijn bij bouwprojecten. COINS ondersteunt onder andere de informatie-uitwisseling in het kader van Systems Engineering. De standaard zorgt ervoor dat verschillende soorten informatie in samenhang in één database kunnen worden vastgelegd, zoals functies, eisen- en objectenbomen, GIS-data, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen, en objecttype-bibliotheek.

COINS vormt een aanvulling op standaarden die uitgebracht worden door buildingSMART zoals IFC, IFD Library en IDM. De kern wordt gevormd door een neutraal, software-onafhankelijk datamodel, van waaruit data in een neutraal format kunnen worden verzonden en ‘vertaald’ naar de software van verschillende projectpartners. Daarmee heeft de standaard  grote invloed op BIM-processen.Level 3:
Als BIM echt geïntegreerd is in de werkprocessen, kunnen alle voordelen van deze standaard het best worden benut. COINS faciliteert bouwinformatiemanagement op het hoogste niveau.

COINS 2.0
De nieuwste versie van COINS is sinds 7 april 2016 beschikbaar. COINS 2.0 omvat onder meer ondersteunende open source software in de vorm van een API, en de zogenaamde COINS Navigator.

Download hier de documentatie van COINS 2.0.

Website
www.coinsweb.nl


Workshop COINS voor opdrachtnemers in de bouw
Het BIM Loket biedt een workshop COINS aan in twee dagdelen, gericht op ICT’ers die werkzaam zijn bij opdrachtnemers in de bouw. De workshop omvat twee middagen en wordt verzorgd Hans Schevers (Building Bits) en Renzo van Rijswijk (Strukton Civiel). De workshop gaat concreet in op vragen als: Wat is COINS en hoe kan ik werken met COINS-data? Hoe kan ik met de COINS API aan de slag? Hoe kan ik een COINS container lezen en hoe kan ik zelf zo’n container maken? Wat kan ik met applicaties als TopBraid, de COINS Navigator en CBIS?

Data en inschrijving
De eerstvolgende tweededaagse workshop COINS 2.0 vindt (bij voldoende aanmeldingen) plaats op donderdagmiddag 10 januari 2019 en donderdagmiddag 24 januari 2019.
De workshop vindt plaats op De Bouwcampus in Delft. De kosten bedragen € 600,- per deelnemer. Download het inschrijfformulier.