Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Standaarden > CityGML

CityGML

CityGML (City Geography Markup Language) is een internationale open GIS-standaard voor de weergave van stedelijke objecten in 3D. Het definieert de klassen en relaties voor de meest relevante topografische objecten in steden en regionale modellen over hun eigenschappen, zoals uiterlijk, ruimtelijke afmetingen en onderlinge samenhang. Deze informatie kent diverse toepassingsgebieden zoals simulaties, stedelijke data mining en facility management.
Het is de open en officiële taal voor het weergeven van steden in drie dimensies. CityGML kent, net als BIM, 5 levels of detail (LODs). Ook bij CityGML kunnen objecten als geheel worden hergebruikt door automatisering van gegevens: in de geowereld zijn het geen bouwelementen maar objecten als bijvoorbeeld straatverlichting, bomen en straatborden.Level 2:
CityGML functioneert vanwege de 3D-informatie het beste vanaf het moment dat er in een bouwproces zowel met documenten als objecten wordt gewerkt. Het is een standaard voor dataformats en voor semantiek. Met name in binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten bewijst CityGML zijn diensten. www.citygml.org

Beheerder: OGC/Geonovum
Geonovum maakt geo-informatie van de publieke sector toegankelijk, ontwikkelt de standaarden die daarvoor nodig zijn en helpt geo-informatie beter te benutten. Zo helpt Geonovum om de overheid beter te laten presteren met geo-informatie. Open Geospatial Consortium is een internationale non-profitorganisatie bestaande uit bedrijven, overheidsinstellingen en universiteiten. OGC heeft de leiding  in de ontwikkeling van interoperabele standaarden voor georuimtelijke en plaatsgebonden diensten.