Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Standaarden > ETIM

ETIM

ETIM staat voor Europees Technisch Informatie Model en is opgericht vanuit de installatiebranche. De  ETIM classificatie-standaard is bedoeld om technische producten (internationaal) eenduidig in te delen in klassen en per klasse de belangrijkste technische kenmerken vast te leggen. Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van de ETIM classificatiestandaard voor technische producten met aanvullende parameters die nodig zijn voor reken- en tekentoepassingen. Daarmee wordt het mogelijk om op een uniforme manier 3D-productinformatie tussen partijen en tussen verschillende softwareplatforms uit te wisselen: de doorbraak naar werken met BIM.Level 2:
ETIM is een standaard voor zowel semantische afspraken als voor dataformats. Zowel voor document- als objectinformatie is ETIM goed bruikbaar. In een BIM-project is deze standaard prima toe te passen: bovendien wordt er ook gewerkt aan een koppeling tussen de CB-NL en ETIM.

www.ketenstandaard.nl/etim/etim-classificatie


Huidige beheerder: Ketenstandaard Bouw en Installatie
De stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie is op 1 juli 2015 ontstaan uit een fusie van stichtingen ETIM Nederland en S@les in de Bouw. De stichting is een samenwerkingsverband tussen fabrikanten, importeurs, agenten en de belangenorganisaties van groothandels, bouwers en installateurs in de Nederlandse bouw- en installatiesector.  Door de krachtenbundeling is één organisatie ontstaan voor de promotie en het beheer van classificatie- en communicatiestandaards. Het is een logische stap in de verdergaande integratie en synergie tussen beide sectoren. De merknamen ETIM en SALES blijven bestaan als standaarden voor respectievelijk classificatie en communicatie.