Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Standaarden > GB-CAS

GB-CAS

Het Geïntegreerd Bouwen CAD-Afsprakenstelsel (GB-CAS) is primair bedoeld voor gestructureerd tekenwerk van 2D CAD-tekeningen en informatie-uitwisseling voor de B&U-sector. De eerste versie verscheen in 1992, en is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een de facto standaard voor 2D-CAD-toepassingen in de bouw in Nederland. De laatste aanpassingen zijn in 2007 vastgelegd in versie 4 van de standaard. GB-CAS is een algemeen geldend CAD-afsprakenstelsel, maar wordt door de opkomst van BIM nog slechts beperkt toegepast.

Met GB-CAS kan er goede informatie-uitwisseling tussen verschillende bouwpartners plaatsvinden op het gebied van tekenen. Het verlies van informatie wordt zo beperkt, zo mogelijk uitgesloten, bij informatie-overdracht. Ook voor CAD applicatie-ontwikkelaars is GB-CAS een leidraad voor de ontwikkeling van software waarmee CAD-gebruikers automatisch op basis van GB-CAS kunnen werken.

GB-CAS 4 bevat afspraken over de volgende CAD onderwerpen:
 • Naamgeving van Layers
  Dit onderwerp bevat alle informatie over de opbouw van de Layer-naam, inclusief de toegepaste coderingen per discipline.
 • Naamgeving van bibliotheek elementen
  Hieronder vallen de afspraken voor alle bibliotheek elementen zoals Blocks, Dynamische Blocks, MultiView Blocks, Styles en Families.
 • Units gebruik
  Afspraken over het unitsgebruik per discipline
 • Koppeling tussen CAD kleuren en plot pennen
  Afspraken over het gebruik van CAD kleuren in combinatie met plotpennen.
 • Gebruik van GB-CAS in applicaties
  De bijlage bevat applicatie-afhankelijke afspraken.

Daarnaast bevat het afsprakenstelsel nog additionele informatie die ook in het vorige afsprakenstelsel was opgenomen, maar wat nu niet meer als standaard afspraak geldt:
 • Arceerpatronen;
 • Teksten;
 • Lijntypes.

Documentatie van de standaard en voorbeelden van implementatie zijn hier te downloaden : GB-CAS 4.0 Standaard en voorbeelden.
Level 1:
Deze semantische standaard is gericht op efficiënte informatie-uitwisseling voor 2D-tekenwerk. GB-CAS heeft diverse updates ondergaan waardoor het in principe ook geschikt is voor 3D-tekenwerk. Toch is de mate van ICT-integratie in het bouwproces weinig relevant voor het functioneren van deze standaard. Voor het werken in BIM staat GB-CAS als document-georiënteerde standaard daarom op het eerste level.

Huidige beheerder: STABU
Stichting STABU is uitgever en beheerder van de gestandaardiseerde bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw. Met behulp van software en de STABU-systematiek zijn bestekschrijvers in staat snel en efficiënt projectbestekken te maken en te bewerken.