Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Standaarden > IFC

IFC

De Industry Foundation Classes (IFC) is een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen en delen van specifieke BIM-informatie (modelobjecten en hun eigenschappen) tussen de verschillende software-applicaties van partijen in het bouwproces. IFC is onafhankelijk waardoor niemand is gebonden is aan softwarepakketten. Met IFC kan de hele bouwkolom, van architect tot aannemer en vastgoedbeheerder, communiceren met dezelfde intelligente data. 
In theorie verloopt deze communicatie zonder gegevensverlies, afhankelijk van de mate van ondersteuning door het gebruikte softwarepakket. Softwareleveranciers kiezen zelf ervoor of hun pakketten IFC-gebaseerd zijn en in welke mate. De standaard is beschikbaar voor de B&U-sector, voor infra is een uitbreiding in ontwikkeling bij de beheerder buildingSMART.Level 2:
IFC is een standaard voor zowel semantische afspraken als voor dataformats en richt zich specifiek op BIM-informatie. Hoe meer IFC de basis vormt van softwarepakketten, hoe opener deze zijn. In de praktijk betekent dit een soepele uitwisseling van BIM-informatie terwijl bouwpartijen met hun eigen softwarepakket kunnen blijven werken. www.buildingsmart.org

Huidige beheerder: buildingSMART International
buildingSMART is een internationale organisatie met als doel het bevorderen van de toepassing van open BIM-standaarden als middel voor interoperabiliteit en integratie van het bouwproces. De organisatie kent diverse chapters: Nederland is aangesloten bij chapter Benelux.


BIM Basisafspraken ILS
Veertien partijen in de bouw hebben afspraken gemaakt over een basis BIM informatieleveringsspecificatie (ILS), waarbij de open BIM-standaarden IFC en NL-SfB worden toegepast. De afspraken hebben betrekking op het uitwisselformaat, de te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie. Het BIM Loket ondersteunt dit initiatief. Meer informatie vindt u hier.