Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Standaarden > IMGeo

IMGeo

IMGeo (InformatieModel Geografie) is geschikt voor uitwisseling van 3D geo-informatie. Het bevat afspraken over uitwisseling van zogenaamde plus- en beheertopografie. Dit betreft onder andere afspraken voor de wettelijk verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT is een digitale basiskaart, opgebouwd uit objecten als wegen, water, groen en spoor die in veel werkprocessen van de overheid nodig zijn. 

Naast het verplichte BGT-deel, bevat IMGeo standaarden waarmee gedetailleerde kenmerken van een object gestandaardiseerd zijn uit te wisselen. Deze details zijn onder meer van belang bij het beheer van de openbare ruimte. IMGeo is afgestemd met CROW voor de groenbeheersystematiek die zij ontwikkelen en met het Informatiemodel Landelijk Gebied. Afstemming met de bouwwereld is er via de Nederlandse CAD standaard (NLCS) en CB-NL.Level 2:
IMGeo standaardiseert geo-informatie op semantisch gebied. Omdat het 3D-informatie kan uitwisselen bewijst deze standaard zijn waarde vanaf level 2. 

Beheerder: Geonovum
Geonovum beheert de BGT|IMGeo-standaarden in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Geonovum maakt geo-informatie van de publieke sector toegankelijk, ontwikkelt de standaarden die daarvoor nodig zijn en helpt de informatie beter te benutten. Zo helpt Geonovum om de overheid beter te laten presteren met geo-informatie.