Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Standaarden > NLCS

NLCS

NLCS staat voor Nederlandse CAD Standaard voor de GWW-sector. Het is dé standaard voor uitwisseling van informatie in 2D CAD-tekeningen voor de GWW-sector. De NLCS bevat basisafspraken over het omgaan met metadata, digitaal tekenen, het uiterlijk van de tekening en – vooral – de bestandsopbouw van 2D-tekenwerk. Deze afspraken zijn onafhankelijk van de CAD-platforms die geleverd worden door softwareleveranciers.

NLCS heeft meerdere doelen: het vermijden van dubbel werk, het voorkomen van misverstanden, efficiëntere communicatie en effectievere project-en bedrijfsvoering met minder kosten. Rijkswaterstaat, Dienst Vastgoed Defensie en Gemeentewerken Rotterdam schrijven sinds 1 maart 2012 de NLCS voor, net als veel gemeenten en provincies.Level 1:
NLCS is een standaard die wordt gebruikt in werkprocessen waar de nadruk ligt op de uitwisseling en het hergebruik van digitale tekeningbestanden in de bouwketen. Door de standaard is er (meer) eenduidigheid in tekenwerk dat opdrachtgevers van verschillende opdrachtnemers ontvangen. De informatie zelf is gericht op 2D-representatie van objecten. Koppeling van niet-geometrische informatie is beperkt mogelijk, maar er is al wel sprake van modelmatig werken. De standaard levert daardoor een goede aanzet om te werken in BIM, maar is geen aspect van het BIM-proces.

www.gww-nlcs.nl

Van NLCS CAD naar Objectgeoriënteerd GIS in 6 stappen
Sinds versie 4.1 van de NLCS is het veel eenvoudiger geworden om het lijnenspel van een normale CAD-tekening om te zetten in een objectgericht GIS-bestand. De methode is uitgewerkt in een serie korte instructievideo’s, die u vindt op de NLCS-website.Voorbeeldtekeningen
De NLCS is een tekenstandaard die met name de (digitale) opbouw van de getekende objecten voorschrijft. Met het voorschrijven van de NLCS is het dan ook nog steeds mogelijk om een eigen “look and feel” aan de tekening te geven. Ter illustratie van de mogelijkheden zijn gemeente Amsterdam en Rotterdam bereid gevonden om hun voorbeeldtekeningen te publiceren. Daarnaast vindt u ook de RAW besteksteksten die gebruikt worden voor het aanleveren van Riool revisietekeningen zoals Rotterdam dit in projecten toepast. 

De voorbeelden zijn te vinden op de NLCS-website (na inloggen). Heeft u zelf ook voorbeeldtekeningen die u wilt delen? Neem dan contact op met onze helpdesk.