Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Nationaal Model BIM Protocol beschikbaar

Nationaal Model BIM Protocol beschikbaar

10-05-2017
De Werkgroep BIM Protocol van de BouwInformatieRaad (BIR) heeft een “Nationaal Model BIM Protocol” opgesteld. U kunt het document (versie 0.9) vanaf nu downloaden op onze website. Het Model BIM Protocol is bedoeld als onderlegger voor het vastleggen van projectspecifieke contractbepalingen rond BIM. 
Samen met het vorig jaar uitgebrachte Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan biedt het Model BIM Protocol een eenduidig begrippenkader, dat aansluit op ontwikkelingen in landen om ons heen en is voorbereid op toekomstige Europese BIM-normering. 

Meld ons uw praktijkervaringen!
Een BIM Protocol is in ons land nog niet vaak in deze vorm – contractuele BIM-afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer – toegepast. Daarom is besloten om in eerste instantie een ‘Nationaal Model BIM Protocol Release 0.9’ uit te brengen. Wij (BIR en BIM Loket) dagen de bouwwereld uit om deze versie in projecten te testen en ervaringen en nieuwe inzichten met ons te delen. Op basis daarvan kunnen we dan eind 2017 een verbeterde, breed gedragen ‘Release 1.0’ uitbrengen. Wij nodigen u uit om uw terugkoppelingen aan ons te mailen via info@bimloket.nl.

U kunt het Nationaal Model BIM Protocol hier downloaden.

Achtergronden
Voor de toepassing van BIM in een bouwproject zijn goede werkafspraken onontbeerlijk. Dergelijke afspraken worden doorgaans vastgelegd in BIM Protocollen of BIM Uitvoeringsplannen. De praktijk laat een grote verscheidenheid aan protocollen en uitvoeringsplannen zien. Deze termen worden in verschillende betekenissen gebruikt en er leven veel vragen over de noodzakelijke en gewenste inhoud. De Bouwinformatieraad (BIR) constateerde een groeiende behoefte aan eenduidigheid. Om daaraan invulling te geven, heeft de BIR Werkgroep BIM Protocol het Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan opgesteld. Het Model is in beheer bij het BIM Loket.
 
illustratie Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan 400px