Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Actueel > Projecten

OTL-BOR: Altijd de juiste informatie over de openbare ruimte

Hoe leg je informatie over objecten in de openbare ruimte eenduidig vast, en wissel je data eenvoudig en betrouwbaar uit? In 2017/2018 onderzocht het projectteam OTL-Beheer Openbare Ruimte of een standaard objecttypenbibliotheek een goed middel is om de informatiebehoefte te structureren en de uitwisseling van informatie over objecten te ondersteunen. Het project werd uitgevoerd door ‘Building Bits’ in opdracht van het BIM Loket, namens provincies Gelderland en Noord-Holland, gemeenten Amsterdam en Rotterdam en kennisinstellingen CROW en Geonovum. In het eindrapport wordt geconcludeerd dat de ontwikkelde OTL-BOR een goede basis kan vormen voor de objectbibliotheken van individuele beheerders. 

Het eindrapport leest u hier. Daarnaast zijn de projectresultaten op een toegankelijke manier verwerkt in een infographic.


Ruimte voor BIM in wet- en regelgeving

Het project “Ruimte voor BIM in wet- en regelgeving” verkent de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen wet- en regelgeving voor het toepassen van BIM als uniforme/standaard werkwijze. Het onderzoek richt zich met name op de B&U, ingegeven door het beschikbare budget en de korte onderzoeksperiode.  Allereerst spitst het onderzoek zich toe op het gebruik van BIM-data/bestanden bij de aanvraag voor de Omgevingsvergunning binnen de bestaande vergunningpraktijk. De belangrijkse conclusie van het onderzoek is dat belemmeringen in bestaande wetgeving een succesvolle toepassing van BIM in de weg staan. Investeringen in BIM door de bouwsector hebben daardoor minder zakelijk en maatschappelijk rendement en leiden zelfs tot extra kosten en tijdsbeslag voor opdrachtgevers en bouwbedrijven. 

De rapportage kunt u hier inzien.
 
bimloket-liggend