Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Terugblik BIM Loket D-Day 2019: Digitaal data delen draait om durven en doen

Terugblik BIM Loket D-Day 2019: Digitaal data delen draait om durven en doen

10-10-2019
D-Day. De naam straalt urgentie uit, en dat is precies de reden waarom het BIM Loket haar jaarlijkse kennisdag volgens directeur Jacqueline Meerkerk heeft omgedoopt: “De D staat voor Digitaal en Data, maar vooral voor Durven én Doen. We moeten samen veel meer tempo maken.” Zo zette Meerkerk 4 oktober in het Amsterdamse BIMHUIS bij de opening van de dag direct de toon. Wat volgde was een bruisend programma, vol inspirerende voorbeelden van bouwen en samenwerken nieuwe stijl.


BIM Loket D-Day 2019 hamert op belang van samenwerken en versnellen

Goed naar elkaar luisteren en daar meteen op in spelen. Daar draait het om als je effectief wilt samenwerken. Iets wat twee talentvolle jonge musici eigenlijk al voordat Meerkerk het woord nam onderstreepten, met een prachtig stukje spontane muziek. Al saxofoon spelend en op elkaar reagerend, begeleidden ze het 250-koppige publiek naar hun plaatsen. “Aan mij de eer om deze jamsessie vandaag samen met alle sprekers en deelnemers voor te zitten. Daarbij vragen we ons drie dingen af: Zijn we op de goede weg? Welke ingrediënten hebben we nodig om te versnellen en hoe kan een initiatief zoals de DigiDealGO helpen bij het opruimen van hindernissen?”, aldus dagvoorzitter Hans de Jonge (emeritus hoogleraar vastgoedbeheer en ontwikkeling). Tandje erbij
BIM Loket-directeur Jacqueline Meerkerk pakte het stokje over met een dringende oproep: “Er moet een tandje bij. De internationale ontwikkelingen rondom digitalisering van de bouw gaan razendsnel. Willen we dit bijbenen, dan hebben we jullie allemaal heel hard nodig.” Een van de manieren waarop geïnteresseerden kunnen bijdragen aan de discussie en het verbreden van netwerken, zijn de BIM Loket Dialoogtafels. Deze worden gedurende het jaar diverse keren georganiseerd, steeds met een andere focus.

Ook Jeroen Pat (consultant bij smartTBI) gaf vervolgens namens de BouwDeltagroep aan dat het tijd is voor versnelling: “We zijn klaar met praten. De afgelopen jaren zijn we in de bouw platgewalst door nieuwe technieken en veel uiteenlopende visies. Nu luidt de vraag ‘hoe gaan we organisaties activeren’?” De BouwDeltagroep heeft hiervoor een Deltaplan opgesteld. Pat: “De kern daarvan draait om het delen van kennis, kunde en middelen, met als doel dat we beter worden en volgende stappen maken.”Enorm varkentje
De boodschap voor de rest van de BIM Loket D-Day is helder: de bouw als geheel moet werk maken van de digitaliseringsopgave in de bouw. Maar hoe wordt er vanuit verschillende rollen tegen deze opgave aangekeken? Het antwoord kwam van vier deskundigen, die elk een column voorlazen. Pieter Litjens (algemeen directeur CROW) deed als bestuurder en vertegenwoordiger van de kennissector de aftrap: “We hebben eigenlijk geen tijd om te polderen, want het ‘varkentje digitaliseringsslag’ is enorm. Willen we gelijke tred houden met internationale ontwikkelingen, dan moeten we digitalisering nationale prioriteit geven. Meters maken, waarbij onafhankelijke kennisinstellingen een vrije rol kunnen spelen bij het in beeld brengen van onze nationale belangen.”Kloof verkleinen
Aukje Kuypers (algemeen directeur Kuijpers), belichtte het digitaliseringsvraagstuk vervolgens vanuit haar verantwoordelijkheid als werkgever: “Hoe verkleinen we de kloof tussen bestuur, directies en technici? En bovenal: hoe zorgen we ervoor dat degenen die dagelijks met digitalisering aan de slag moeten die werkwijzen gaan omarmen?” Ze wees bovendien op een mooie kans: “Digitalisering behelst een soort gamification van de bouw. Dit maakt het beroep aantrekkelijker voor jongeren.”

“Als huisvester en opdrachtgever kunnen we digitalisering versnellen door de juiste vragen te stellen”, zei Loek Heijnders (voorzitter quality board Nationale Politie), “tijdig nadenken over verandering, zaken faciliteren en beproeven. Daarbij moeten we ons constant afvragen of we krijgen wat we vooraf beoogden.” Digitalisering vergemakkelijkt flexibel inrichten volgens Heijnders. “Bovendien is BIM ook cruciaal voor verduurzaming en onontbeerlijk voor een gebiedsgerichte benadering. Kortom: digitaal versnellen? Let’s do it!”

Consument centraal
Ard Siekerman (directeur Customer Excellence, BAM) liet ten slotte zijn licht schijnen over de benodigde cultuurverandering in bedrijven en hoe digitalisering helpt om de consument te veroveren. “Bij BAM zetten we de klant voorop via Homestudios, een volle dochter. Daarmee kun je een woning die je bij een projectontwikkelaar hebt gevonden volledig inrichten, via een digitaal en fysiek experience centre. Reuzegemakkelijk voor de klant, en je slaat meteen een brug tussen klant en productie.” Na deze prikkelende openingscolumns schetst Nout Verhoeven, directeur Ingenieursbureau Amsterdam, de complexiteit rondom digitalisering in zijn dagelijkse praktijk. “Als gemeente lopen we aan tegen een mix van belemmerende factoren: van de vervanging van kunstwerken, tot het voldoen aan alle duurzaamheids- en inspraakeisen. Bovendien zijn de praktijkmensen van weleer, die door met een klomp te stampen direct wisten of een brug nog in orde was, er al lang niet meer. En juist dat soort intuïtieve kennis is niet te vangen in datasheets.” De oplossing zit hem volgens Verhoeven in samenwerking over grenzen heen: “We moeten de kloof tussen smart bouwen en beheerders dichten.”

Olifant
De ochtend werd afgesloten met het Durven en Doen-debat. Een belangrijk initiatief om te durven en doen, wordt gevormd door de deal die ruim dertig partijen uit de bouwwereld op 11 april 2019 sloten: de DigiDeal Gebouwde Omgeving (DigiDealGO). Richard Tieskens, voorzitter van het Digiteam dat de deal nader invulling geeft, trapte het debat af met een korte presentatie over de voortgang. “Nadat het Digiteam is samengesteld, zijn er werksporen bepaald en uitgangspunten voor het actieprogramma voor digitalisering van de gebouwde omgeving. Die geven we nu nader inhoud, door het aanwijzen van zogenoemde DigiDealGO versnellingsprojecten.” Inmiddels zijn de criteria waaraan deze versnellingsprojecten moeten voldoen bepaald, en heeft het Digiteam drie projecten aangewezen als versnellingsproject. Meer hierover is te vinden op de website www.digidealgo.nl.Aansluitend op het verhaal van Tieskens volgt een levendig debat over de vraag wie wat moet durven en doen. Vooral Jacqueline Meerkerk krijgt hierbij de handen van de toehoorders op elkaar, door nogmaals aan te dringen op het belang van versnelling. “Sectorbreed digitaliseren vormt een enorme en lastige uitdaging. Maar als het niet in een keer gaat, dan moeten we de olifant maar in stukjes eten” en “Laten we vooral verder bouwen met wie wél wil.” Voorbeelden uit de geosector laten volgens CROW-directeur Litjens en Meerkerk bovendien zien dat het vastleggen van een bepaalde mate van standaardisering in de wetgeving daarbij kan helpen. “Dat voorkomt veel gedoe. Laten we ook voor de bouw hier snel een keuze in maken en tot actie overgaan!”

Gewoon op weg
Dat een groeiend aantal organisaties en bedrijven al voortvarend aan de slag is met samenwerken aan digitalisering, blijkt een half uur later, wanneer de DigiDare Award wordt uitgereikt. De jury heeft drie initiatieven, DWA, ILS Ontwerp & Engineering en UBA Bouw geselecteerd uit maar liefst 18 ingezonden video’s. Zij mogen hun pitch nogmaals overdoen op het podium. De meeste stemmen uit de zaal gaan vervolgens naar UBA Bouw. Een terechte winnaar. Met de no-nonsense wijze waarop deze bouwer de interne digitaliseringsslag is aangegaan, sluit dit bedrijf naadloos aan bij de wijze woorden van Kevin Weijers. Een inmiddels steeds bekendere Nederlander, die het plenaire deel van de BIM Loket D-Day 2019 mocht afsluiten. Hij besloot om in 80 uitdagingen de wereld rond te reizen, en legde zijn avonturen vast op youtube en in een boek. Zijn slotwoorden vormden een prachtige opmars naar een middag vol workshops en in het algemeen: “Soms moet je gewoon op weg gaan, tegen alle reisadviezen in.”
 
Dday-logo-blok-250px-hoog