Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Standaarden > VISI

VISI

VISI vormt de basis voor communicatie en informatieoverdracht in organisaties en (bouw)projecten en zorgt voor een goede verdeling van de verantwoordelijkheden in een project. Met deze algemeen geaccepteerde en sectorbrede open processtandaard kunnen bouwpartijen hun communicatieafspraken  structureren, bewaken en bewaren. 

Omdat opdrachtgever en opdrachtnemer samenwerken aan één transparant digitaal communicatiedossier, is er altijd duidelijkheid over de rolverdeling en worden procedures sneller doorlopen. De projectdossiers zijn actueel en compleet en rapportages zijn snel beschikbaar. VISI geeft zo de mogelijkheid om snel en flexibel samenwerkingsverbanden aan te gaan. Internationaal is VISI door ISO overgenomen als part 2 – ‘Interaction Framework’, van de ISO-standaard ‘Building information Models – Information Delivery Manual’.Level 2:
Als processtandaard levert VISI een duidelijke bijdrage aan een BIM-proces. Op ieder moment weten hoe, wanneer en welke besluiten zijn genomen en wie waarvoor verantwoordelijk is, is van groot belang in BIM-bouwprojecten. Grote publieke opdrachtgevers schrijven het gebruik van VISI inmiddels voor in projecten die met BIM werken: ProRail, Rijkswaterstaat, Rotterdam, Amsterdam, Gelderland, Groningen, Leiden, Breda, ’s Hertogenbosch, Haarlemmermeer en Heerlen. www.crow.nl/thema-s/bouwwerkinformatie/visi
Beheerder namens BIM Loket: CROW
CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op diverse gebieden: infrastructuur, openbare ruimte,  verkeer en vervoer, werk en veiligheid en aanbesteden en contracteren. CROW werkt samen met externe professionals in werkgroepen om kennis te ontwikkelen en praktisch toepasbaar te maken. 

Beheeromgeving
Bij het beheer van VISI wordt gebruik gemaakt van de beheeromgeving Github. U kunt hier de voortgang volgen van de werksessies: github.com/bimloket/visi.
Voorheen vond het beheer plaats in Codeplex. De inhoud is nog te raadplegen (read-only) op: visi.codeplex.com/workitem/list/advanced.

Veelgestelde vraag: is BCF een alternatief voor VISI?
Is BCF een goedkoop alternatief voor VISI? Of is dit appels met peren vergelijken? In een notitie gaat Niek Pluijmert, voorzitter van de expertcommissie VISI, hierop in. Het korte antwoord: BCF dient een ander doel dan VISI, en is dus geen vervanging.

Leestip: Met VISI naar een cultuur van helderheid en transparantie
Anne-Roos van der Elst (BAM) breekt in Binnenlands Bestuur een lans voor de brede toepassing van VISI.