Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > VISI-standaard opgenomen in BIM Loket

VISI-standaard opgenomen in BIM Loket

14-01-2016
Met ingang van 1 januari 2016 is de Open Standaard VISI onder de hoede van het BIM Loket gekomen. De  VISI-Stuurgroep en het Bestuur BIM Loket besloten in december vorig jaar hiertoe. Na CB-NL, NL/SfB, GB-CAS en NLCS is VISI op dit moment de vijfde open BIM-standaard in het BIM Loket portfolio. Het beheer viel tot dit jaar onder verantwoordelijkheid van CROW, die tevens als founding father bij het BIM Loket betrokken is. 
VISI vormt de basis voor communicatie en informatieoverdracht in organisaties en (bouw)projecten en zorgt voor een goede verdeling van de verantwoordelijkheden in een project. Met deze algemeen
geaccepteerde en sectorbrede open processtandaard kunnen bouwpartijen hun communicatieafspraken structureren, bewaken en bewaren. De VISI standaard staat vermeld op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie.  

De activiteiten voor het beheer en de actualisatie van de VISI-standaard worden vanaf 2016 onder de vlag van het BIM Loket voortgezet, met de kwaliteit die de gebruikers gewend zijn. Een goede landing in het BIM Loket is cruciaal.  De VISI stuurgroep beschouwt de komende tijd als een overgangsperiode waarin zij met haar achterban (kerngroep, technische commissie, gebruikerslimiet, in-kind) het beheer zal continueren. De continuïteit van de standaard, en daarmee ook het predikaat ‘uitstekend beheerproces’ van het Forum Standaardisatie, is met de overdracht volledig gewaarborgd.

Het BIM Loket is een onafhankelijke stichting waarin de relevante kennisinstituten rond open BIM-standaarden in Nederland samenwerken: SBRCURnet, CROW, STABU, Geonovum, Ketenstandaard Bouw & Installatie en buildingSMART Benelux. De opname van VISI in het BIM Loket past in het streven van de betrokken partijen om de regie en coördinatie van open BIM-standaarden centraal te organiseren. Voor gebruikers fungeert het BIM Loket als hét aanspreekpunt voor open BIM-standaarden via helpdesk@bimloket.nl.
 
visi01