Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Aandacht voor BIM-onderwijs: BIM Onderwijsdag en BIM Studenten Battle

Aandacht voor BIM-onderwijs: BIM Onderwijsdag en BIM Studenten Battle

02-06-2017
Onder het motto “Samenwerken aan meer en betere instroom” organiseren BIMregister en de Bouw Informatie Raad op 10 oktober 2017 de BIM Onderwijsdag. De behoefte aan goed opgeleide BIM’mers is groot, maar het onderwijs sluit niet voldoende aan op de vraag. 
Het BIM-onderwijsprogramma van de Bouw Informatie Raad is erop gericht om meer gekwalificeerde BIM-studenten op de arbeidsmarkt te krijgen. Studenten die goed kunnen BIM’men dragen bij aan een bouwsector waar op een slimmere en meer duurzame manier wordt gewerkt. De huidige curricula kennen verschillen in diepgang op het gebied van BIM. Daarbij is er slechts beperkte aansluiting tussen de verschillende opleidingsniveaus universiteit, hbo en mbo waardoor communicatie tussen de afgestudeerden/uitstroom van deze opleidingen lastig blijft. Initiatieven om hier verbetering in te brengen zijn vaak lokaal en beperkt van opzet geweest. 

De BIM Onderwijsdag wordt georganiseerd door het BIMregister en de Bouw Informatie Raad. Het BIM Loket is een van de partners. De conferentie heeft als doelstellingen:
  • Enthousiasmeren van zowel studenten als docenten van diverse bouw gerelateerde richtingen voor het virtueel bouwen.
  • Elkaar informeren over de diverse BIM-ontwikkelingen / BIM-programma’s zoals deze op dit moment bij de presenterende opleidingen worden gegeven.
  • Komen tot een vaststelling van het “BIM-basisniveau” dat per opleidingsniveau dient te worden gehaald.
  • Organiseren van “BIM’men in het onderwijs”, ofwel de start van een (digitaal) samenwerkingsplatform waarin programma’s verder kunnen worden ontwikkeld, afgestemd en gedeeld. Zo zal in navolging van ‘BIM in het hbo’ ook ‘BIM in het mbo’ officieel starten.

BIM Studenten Battle

Studenten krijgen een uitdagende casus waarbij alle aspecten van BIM zoals ontwerp, calculatie, uitvoering, logistiek, beheer en onderhoud zullen worden belicht en beoordeeld. Dus in BIM termen 3D modelleren, 4D, 5D en 6D. De I in BIM is letterlijk en figuurlijk de centrale spil. De casus is in ontwikkeling en zal eind juni bekend worden gemaakt. De BIM Studenten Battle is onderdeel van de BIM Onderwijsdag. De winnaars worden tijdens de ‘BIM onderwijsdag’ bekend gemaakt.

Inzet Bouw Informatie Raad
Grote bedrijven geven aan dat er een tekort is aan goed opgeleide BIM-modelleurs, -managers en -regisseurs. Om hierop te anticiperen, werkt de BIR samen met onderwijsinstellingen aan het educatieve aanbod. De Bouw Informatie Raad werkt samen met onderwijsinstellingen om te kijken hoe BIM gerelateerd onderwijs beter ingezet kan worden en hoe de instellingen hierbij van elkaar kunnen leren. De ‘BIM Onderwijsdag’ en ‘BIM Studenten Battle’ dragen hier in bij.

Meer informatie

 
Logo onderwijsdag