Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Atlas van open BIM-standaarden: wegwijs in de wereld van de open BIM-standaarden

Atlas van open BIM-standaarden: wegwijs in de wereld van de open BIM-standaarden

20-09-2016
Het BIM Loket heeft de open BIM-standaarden in kaart gebracht. De Atlas van open BIM-standaarden biedt een overzicht van de standaarden en belicht hun onderlinge relaties vanuit verschillende invalshoeken.
Naast de bestaande relaties beschrijft de atlas ook de gewenste, toekomstige relaties tussen de standaarden. Daarmee biedt de atlas input voor de plannen van het BIM Loket voor de komende jaren. De atlas is een levend document. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten zullen in nieuwe releases van het document worden verwerkt. U kunt de atlas en bijlage hier downloaden.