Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > BIM Loket Kennisdag: de sector moet snoeien om te bloeien!

BIM Loket Kennisdag: de sector moet snoeien om te bloeien!

19-10-2017
De grote zaal van Kontakt der Kontinenten in Soesterberg zat vol op 6 oktober. Onze BIM Loket Kennisdag 2017 trok bijna tweehonderd deelnemers, met een stevig BIM-profiel. Net als vorig jaar was de Kennisdag in een mum van tijd uitverkocht, ondanks de grotere zaal. Volgend jaar weer groter? Ook gezien de positieve beoordeling (een 8) lijkt dat een goed idee. 
Volgens de interactieve BIM-barometer was een derde van de aanwezigen opdrachtgever/overheid, 23 procent werkte bij een ingenieursbureau, en 22 procent was bouwer. Fabrikanten/ toeleveranciers, architecten en installateurs vormden samen bijna een kwart van het deelnemersveld. Tweederde van de aanwezigen was naar eigen zeggen zeer ervaren of zelfs BIM-expert binnen de eigen organisatie. Er bleken ook veel directeuren in de zaal te zitten. De B&U was dominant, maar ook GWW en ruimtelijke omgeving waren met tientallen aanwezigen goed vertegenwoordigd. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de volgende keer een grotere delegatie vanuit de IT- en softwarehoek nog wenselijk is.Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouwagenda, zette de toon voor de dag. Het klimaatverdrag van Parijs stelt ons voor de opgave van een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Hij rekende ons voor dat de bouw verantwoordelijk is voor 40% van die doelstelling. Dat vergt een veel hogere productiviteit en bundeling en versterking van kennis. Er moet nu echt werk worden gemaakt van digitalisering en informatisering van de gebouwde omgeving! Dat vraagt om regie en vaart erin houden. Wientjes gaf desgevraagd aan dat hij graag actief betrokken wordt om te komen tot de noodzakelijke versnelling.

Wat doet de overheid? Adam Matthews, voorzitter van de EU BIM Task Group, raakte met deze vraag de kern van het debat dat hierna volgde. Matthews constateerde dat BIM een global trend is, en dat de meeste overheden een proactieve houding aannemen als het gaat om stimulering van BIM. Dat het leiderschap van de overheid moet komen, onderbouwt hij met drie argumenten: de overheid betaalt uiteindelijk toch! Zo krijg je meer waar voor het publieke geld. En publiek uitgaven zijn al de drivers voor verbetering en innovatie.

Debat
Tijdens het BIM-debat dat volgde kregen de zaken die Bernard Wientjes en Adam Matthews naar voren brachten, een gezicht. “Wie heeft het leiderschap?” vroeg Richard Tieskens van het Rijksvastgoedbedrijf zich af. Op dat podium hadden zich negen vertegenwoordigers verzameld van overheid, opdrachtgevers, branche-organisaties, de BIR en het BIM Loket. Er volgde een levendige discussie, waarbij de zaal actief betrokken was. Niemand onderschreef de stelling ‘de ontwikkeling van een digitale basisinfrastructuur is een autonoom proces, die ontstaat vanzelf’. Op de vraag wie de meeste invloed heeft op de versnelling van de BIM-beweging, wees 33% de opdrachtgevers aan, en nog eens 30% de overheid. De rol van de branches (25%) en BIR/BIM Loket (11%) werden bescheidener ingeschat. Ook in Nederland kijken we dus vooral naar de overheid (die ook de grootste opdrachtgever is). Maar het moet sneller, daar was iedereen het wel over eens. Aydemir Çetin, strategisch adviseur bij Movares, vatte de algemene roep om leiderschap vanuit het publiek samen en voegde daar aan toe dat er niet alleen lef en durf nodig is om iets te roepen, maar dat er verdienmodellen nodig zijn, ‘werkende prototypes’ en ook: snoeien ‘om te groeien’. Meer over het debat leest u in CAD Magazine: BIM in beweging!  

Workshops
De workshop “naar een BIM-agenda voor de Bouwagenda” vormde een vervolg op het debat in de ochtend. De sessie werd geleid door Dorien Terpstra (Siemens) namens Taskforcelid Bouwagenda Joanne Meijboom, in samenwerking met bureau Bouwagenda. Centraal stond het concretiseren van prioriteiten voor de Bouwagenda, zoals die door BIR en BIM Loket op verzoek van EZ en de Bouwagenda waren opgesteld (zie ook het vorige bericht). Er werd in vier subgroepen aan verschillende thema’s gewerkt. Ronald van Aggelen (BIR) leidde een subgroep rond het binnenklimaat van scholen, een subgroep rond Jacqueline Meerkerk boog zich over een aanpak voor het aardbevingsgebied (werktitel  “Digital Built Groningen”). De opschalingsopgaven bleken enorm en inzet van kennisconsortia ter plaatse dan ook noodzakelijk. Een subgroep rond Jolande Baudet (BIR) ging in op wet- en regelgeving en verplichtstellen, en pleitte voor het verspreiden van leerervaringen over wat partijen nu al kunnen doen bij aanbestedingen. De subgroep rond Jan Al (RvT BIM Loket) constateerde dat het belangrijk  is om ook de jeugd en de softwareleveranciers/ontwikkelaars te betrekken in de verdere regie op digitalisering en informatisering.

Esther van Kooten Niekerk (Kadaster) en Hein Corstens (Corstens informatie-architectuur) leidden een workshop rond het bouwwerkdossier. Bouw is een van de tien thema’s binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Om te garanderen dat iedereen toegang heeft tot dezelfde data, is het Informatiehuis Bouw in het leven geroepen. Het bouwwerkdossier maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Er worden drie typen dossiers onderscheiden: bouwdossier (as designed), opleverdossier (as built) en bouwwerkdossier (as used, dus compleet). Het bouwwerkdossier leidt tot betere informatie en meer kwaliteit. Wel moeten er fundamentele vragen worden opgelost, zoals: wie is eigenaar van de informatie, en wie mag toegang krijgen?“Linked data” is een nieuwe manier voor het publiceren van gestructureerde gegevens, zodanig dat deze beschikbaar gemaakt kunnen worden op het internet en bruikbaar worden voor de BIM community. Voor BIM zou het toepassen van deze wereldwijd geaccepteerde webtechnologie grote voordelen kunnen bieden, legt Bart Luiten (TNO) uit. Er waren in de zaal specifieke vragen over hoe om te gaan met bijvoorbeeld wet- en regelgeving (archiefwet) en configuratiemanagement. De generieke linked data aanpak lijkt op dergelijke vragen een antwoord te gaan bieden, omdat deze vraagstukken niet alleen in de bouw spelen. Er zijn dus veel partijen buiten de sector die hier aan ontwikkelen. 

Niet meer langs elkaar heen werken bij de sparingsafstemming! Workshopleiders Björn Kamphuis en Reinder Sierkstra (Kuijpers) pleiten voor goede afspraken over uniform samenwerken aan sparingsopgaven. De belofte van een Basis uniforme sparingsopgave leidde tot veel enthousiasme bij de deelnemers: digitaal communiceren over sparingen, geen papieren tekeningen meer, door systeemonafhankelijke communicatie met gebruik van IFC en BCF. Softwareleveranciers Itannex, Stabiplan en CAD & Company zijn bezig de USO te verwerken in hun software. De kunst wordt nu om de Basis USO beheerst te laten doorontwikkelen, zonder het initiatief dood te organiseren. Het BIM Loket wordt nadrukkelijk gevraagd om hierin te faciliteren.

Product- en artikelinformatie staat in de bouw al jaren op verschillende plaatsen en is alles behalve gelijkvormig. Bij de voorbereiding van projecten leidt dat iedere keer weer tot tijdsverlies en ergernis, en een grote kans op fouten. Joppe Duindam (Bouwend Nederland) en Leo van Ruijven (Croonwolter&dros) demonstreerden de rol die CB-NL kan spelen bij het oplossen van dit probleem. In een Proof of Concept toonden BAM, Dura Vermeer en TBI, met ondersteuning van het BIM Loket en Bouwend Nederland, aan dat het mogelijk is artikelinformatie te zoeken, en vinden, in meerdere artikeldatabases/-catalogi van fabrikanten, groothandels of datapools tegelijk. Komende tijd wordt door de projectgroep besproken hoe het project kan worden voortgezet.De workshop GeoBIM: BIM op de kaart! was gewijd aan drie situaties waarin de werelden van geo-informatie en BIM elkaar raken. Edward de Wit (Gemeente Den Haag) schetste een droomreis naar een 3D Dynamisch Stadsmodel. Bij een pilot in Binckhorst verlopen alle bouwaanvragen in 3D (eis IFC ILS toegepast). De modellen vormen input voor de te realiseren virtuele stad. De IFC-modellen worden omgezet naar City-GML, maar die conversie is lastig vanwege talrijke fouten in de IFC-modellen. Toepassing van NLCS en het RD-stelsel zou hierin veel oplossen. Ook zijn in IFC-modellen gebouwfuncties niet opgenomen. Een wens voor de toekomst. Samen met een team van deskundigen heeft Hugo Ledoux (TU Delft) de in kaart gebrachte diverse hypothesen (droomreizen) vanaf een academisch-strategisch niveau weten te vertalen naar hoe je dit kan operationaliseren. Welke afspraken moet je hierbij met elkaar maken om samen verder te gaan in de gezamenlijke ontdekkingsreis? Aansluitend hierop bracht Ok van Mechelen (Tagologic) in beeld wat de waarde is van een kleine stap om gezamenlijk te ontdekken richting een droomreis. Zijn belangrijkste boodschap was Samenwerken in plaats van Samen Werken. Hierbij niet meer denken vanuit Unique Selling Proposition (USP) maar juist veel meer vanuit Unique Buying Reasons (UBR).  

De presentaties van de dag vindt u hier.
Voor een fotoimpressie klikt u hier.

 
Kennisdag2017-33