Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > BIM Loket participeert in Brabantse City Deal ‘Naar een digitale woonomgeving’

BIM Loket participeert in Brabantse City Deal ‘Naar een digitale woonomgeving’

27-10-2016
Zo’n 100.000 woningen in de gemeenten Eindhoven, Den Bosch, Breda, Tilburg en Helmond worden tussen nu en 2020 volledig gedigitaliseerd. Daarmee gaan de eigenaren en/of huurders van deze woningen over tal van nieuwe mogelijkheden en inzichten beschikken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de klimaatbeheersing beter controleren en gebruik maken van digitale zorgconcepten. Voor het BIM Loket is deze zogenaamde City Deal een goede mogelijkheid om op grote schaal te werken aan het toepassen van open BIM-standaarden. Dat stelt alle betrokken partijen in de bouwsector (van architect tot woningbezitter) in staat om eenvoudig te beschikken over relevante informatie van hoge kwaliteit. Op verzoek van de ministeries van IenM, BZK en EZ draagt het BIM Loket binnen deze City Deal bij aan de totstandkoming van een open informatieplatform.
Op 27 oktober werd de City Deal tijdens de werkconferentie ‘Waar steden het verschil maken’, in Eindhoven bekrachtigd. Deelnemers zijn de gemeenten Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda en Helmond, de provincie Noord-Brabant, Woonconnect BV, stichting SPARK campus, TU Eindhoven en de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties én stichting BIM Loket. Namens het Rijk is de City Deal getekend door minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. Bestuursvoorzitter Herman Winkels tekende namens het BIM Loket:
 
“De overeenkomst richt zich in de kern op de totstandkoming van een platform waarop inwoners, aannemers, productontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten online informatie kunnen delen. Voor het BIM Loket een mooie mogelijkheid om het gebruik van open BIM-standaarden te bevorderen en daarmee hergebruik van data. Cruciaal is het realiseren van een zogenaamd level playing field rond ICT. Het doel is helder, het zal een gezamenlijke zoektocht zijn om hier invulling aan te geven”.

Voor meer informatie over de City Deal klik hier.
 
city deal