Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > BIM voor Infra terugkoppelsessie op 13 juni in Delft

BIM voor Infra terugkoppelsessie op 13 juni in Delft

24-05-2017
Op 3-6 april vond in Barcelona de Building Smart International Summit plaats. Voor geïnteresseerden in het infradomein, die niet aan de Barcelona summit van Building Smart konden deelnemen, organiseert Building Smart Benelux op 13 juni van 13 - 16 uur een terugkoppelsessie op de Bouwcampus in Delft. 
Actuele resultaten en ontwikkelingen van BSI Infraroom  
In deze terugkoppelsessie wordt een overzicht gegeven van de actuele BIM-ontwikkelingen en hoogtepunten uit de Barcelona summit binnen het infradomein van Building Smart. Resultaten en besluiten die voor de ontwikkeling van BIM-standaarden voor de GWW-sector relevant zijn worden gepresenteerd. De internationale Building Smart standaardisatieontwikkelingen voor de GWW vinden in de zogenaamde ‘Infraroom' plaats.

Building Smart Benelux is in deze Infraroom afgevaardigd met het doel om gebruikersparticipatie en initiatieven vanuit de Benelux te stimuleren en te organiseren. De sessie van 13 juni is om die reden niet alleen voor terugkoppeling bedoeld. Het gaat er vooral ook om de deelnemers de kans te bieden om vragen, wensen en behoeften in te brengen. Input vanuit de Benelux-sessie zal vervolgens aan de Infraroom worden teruggekoppeld.

Airportroom
Deze terugkoppelsessie was eerder gepland op 25 april, maar is verplaatst naar 13 juni. Het wordt nu een gecombineerde sessie met Schiphol om ook de vraag en bevindingen vanuit de BSI Airportroom mee te kunnen nemen.

Ook zal er aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen in het Rail-domein.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via secretariaat@buildingsmart.nl.

 
BuildingSMART_CMYK_BENELUX