Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Denk mee over Informatisering en de Bouwagenda

Denk mee over Informatisering en de Bouwagenda

03-03-2017
"In 2021 werken partijen in de bouw integraal samen aan de maatschappelijke doelen van de Bouwagenda door naadloze informatisering". Zo verwoordt de werkgroep BIR de visie in haar bijdrage aan de Bouwagenda. BIR en BIM Loket werken intensief aan een bijdrage aan de Bouwagenda. De gezamenlijke werkgroep BIR levert input voor de Roadmap ICT en digitalisering. 
De werkgroep BIR heeft een powerpointpresentatie samengesteld, met de voorlopige uitwerking. Hierbij zijn de uitkomsten van een LEF-sessie tussen BIR en Bestuur& Partners BIM Loket op 16 februari meegenomen, en een update vanuit de werkconferentie voor de Bouwagenda op 25 febuari 2017 op de Bouwcampus. De werkgroep BIR onderhoudt nauw contact met het programmabureau van de Bouwagenda, en zoekt naar goede aanhaking de Taskforce Bouwagenda.

Download de presentatie. Reacties op deze tussenstand zijn zeer welkom! Stuur een e-mail naar info@bimloket.nl.

Over de Bouwagenda
De Bouwagenda is een meerjarig programma van alle samenwerkende partijen in de keten. Met dit programma wil het kabinet de bouwsector versterken, en komen tot oplossingen voor maatschappelijke problemen. De Bouwagenda wordt opgesteld door de Taskforce Bouw onder leiding van Bernard Wientjes, die opereert vanuit De Bouwcampus. De agenda voor 2017-2021 zal komend voorjaar (nog voor de verkiezingen) worden gepresenteerd.

In de Kamerbrief Bouwagenda signaleert het kabinet de noodzaak van een structurele verandering in de sector. Een transitie van aanbod- naar vraagoriëntatie, van nieuwbouw naar vernieuwbouw, het ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen en circulaire businessmodellen en het beter benutten van de mogelijkheden van ICT en digitalisering. ICT-standaarden worden als dwarsdoorsnijdend thema in de brief genoemd. De BouwInformatieRaad (BIR) werkt aan het onderwerp Informatisering voor de Bouwagenda, samen met het BIM Loket.

 
Logo rijksoverheid