Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Digitaliseringsdeal in de maak tussen grote opdrachtgevers en bouwers

Digitaliseringsdeal in de maak tussen grote opdrachtgevers en bouwers

19-03-2018
Tijdens een paneldiscussie op de BIM Loket Kennisdag in oktober vorig jaar klonk een sterke roep om regie en leiderschap. Om tot durven, doen en experimenteren te komen. Dit was de aanleiding voor een vervolgoverleg tussen de BouwInformatieRaad, BIM Loket en Bouwagenda op 29 januari op De Bouwcampus. Hier ontstond het voornemen om uiterlijk op 1 juli 2018 een Digitaliseringsdeal te tekenen.
Bernard Wientjes (voorzitter Taskforce Bouwagenda) schetste de rol van de Bouwagenda als “de rails leggen en een eerste duw aan de trein geven, zodat die gaat rijden”. De bouw moet een slag maken zoals die in andere sectoren (vliegtuigbouw, autoindustrie) al gemaakt is. Om de productiesnelheid te verhogen en circulair bouwen mogelijk te maken, is versnelling in digitalisering en informatisering cruciaal. Dat kan alleen met een “coalition of the willing”, een groep die samen het voortouw neemt, en die zich eigenaar voor de uitvoering voelt.

Bij het overleg was het voltallige Kennisdagpanel aanwezig: Bernard Wientjes en Richard Mulder (Bouwagenda), Jeroen Heijs (ministerie EZK), Ruud van Rossem (ministerie BZK), Richard Tieskens (Rijksvastgoedbedrijf/BIR), John Voppen (ProRail), Ronald van Aggelen (Root BV/BIR), Rob van de Velde (Geonovum/ partner BIM Loket), Henk Homberg (Bouwend Nederland), Jan Al (Uneto-VNI/BIM Loket), Jacqueline Meerkerk (BIM Loket), Anne-Roos van der Elst (BAM, side-kick), aangevuld met Cees Brandsen ( RWS /BIR / BIM Loket).

De aanwezigen besloten de handschoen op te nemen en toe te werken naar een “Digitaliseringsdeal”. De grote opdrachtgevers spreken daarin een roadmap af om samen met de markt te komen tot digitale (BIM) volwassenheid. Daarbij hoort een eenduidige uitvraag door de opdrachtgevers, op basis van open standaarden. De markt zal zichzelf moeten opleggen om alleen nog digitaal te werken, vanaf een bepaalde datum en volgens een bepaalde manier. Er zijn afspraken nodig over eigenaarschap van data, en mogelijkheden voor publieke deling en hergebruik van data. En over verdere implementatie (opleiding, doorontwikkeling) van de digitale infrastructuur met een centrale regie. Het streven is om uiterlijk op 1 juli 2018 deze Digitaliseringsdeal te tekenen.
 
Bouwagenda