Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Disclaimer

Disclaimer

BIM Loket  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van  BIM Loket. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.


BIM Loket aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van en/of de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van BIM Loket. BIM Loket behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, met name, maar niet alleen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van mede-internetgebruikers, andere derden of algemeen fatsoen.

Alle gebruikte afbeeldingen in sliders en headers zijn verkregen via Shutterstock (tussenpersoon Contactum Communicatie).