Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Drukbezochte gebruikersdag BIM basis ILS

Drukbezochte gebruikersdag BIM basis ILS

28-06-2017
Bijna 150 bezoekers waren op 23 juni aanwezig op de eerste BIM basis ILS Gebruikersdag. Het merendeel behoorde tot de ruim 190 partijen die zich al bij de BIM basis ILS hadden aangesloten, maar er waren ook nieuwe gezichten. Uit een snelle peiling bleek dat ongeveer een derde van de aanwezigen bij een aannemer werkt. Daarnaast waren ook de tekenaars/engineers, architecten, softwareleveranciers, BIM adviseurs en bouwspecialisten goed vertegenwoordigd. 
Na een kort welkom door BIM Loket (Jacqueline Meerkerk) en BuildingSMART Benelux (Mathijs Natrop) volgde een vol inhoudelijk programma. Het BIM Loket fungeert als facilitator (“clubhuis” is misschien een beter woord) voor de BIM basis ILS; BuildingSMART is betrokken bij het beheer.

Achtergrond BIM basis ILS
Kernteamleden Jeffrey Truijens en Joost van de Koppel lichten het ontstaan van en de ideeën achter de BIM basis ILS kort toe. Het doel van het initiatief is om één gemeenschappelijke taal marktbreed toe te passen. De nadruk ligt even niet op de koplopers, we proberen zoveel mogelijk partijen mee te krijgen. De filosofie daarbij is om het simpel te houden, en de 80/20 regel te volgen: niet alles hoeft meteen perfect, als we 80% halen, levert dat al heel veel op.

De BIM basis ILS is niet iets om op te concurreren als markt (“dat doen we wel op mooie gebouwen”, aldus Truijens). Samenwerking is hier juist de sleutel. Vandaar ook de oproep aan deelnemers die een rol willen vervullen in het kernteam: maak je belangstelling kenbaar via basis-ILS@bimloket.nl. Eind dit jaar zal een vernieuwd kernteam worden geformeerd.   Architecten
“Mijn naam is Menno Mekes en ik ben een gebruiker” (gelach en applaus in de zaal). Mekes (Arons en Gelauff) ziet de BIM basis ILS als een vitale schakel tussen de architect en de aannemer die het ontwerp gaat realiseren. Het is belangrijk dat zij dezelfde taal spreken. BIM’men gaat over sorteren en filteren: zo kun je relevante informatie overdragen aan elkaar.

Mariëlle Vissers (Rijnboutt): bouwprojecten worden organisatorisch complexer, dat maakte de overstap naar de BIM basis ILS noodzakelijk. Dit zorgt voor uniformiteit en duidelijkheid. Als iedereen een verdieping hetzelfde noemt, wordt inzicht in het gebouw eenvoudiger. De rol van de architect verandert ook: hij voegt extra informatie toe, waarmee partijen verder in de keten kunnen werken. Dat helpt de aannemer bij de werkvoorbereiding, doordat ordenen en groeperen (sorteren en filteren) mogelijk wordt. Ook bij de werkplanning speelt het een rol. 

Bouwspecialisten 
Albert Gils (DRBG) en Gert Huttinga (VBI) zien het kunnen hergebruiken van informatie als het voordeel van de BIM basis ILS. Dingen gebeuren niet meer dubbel. Bovendien kan informatie in het model steeds verder worden verrijkt. De BIM basis ILS biedt houvast bij het vragen en uitleveren van informatie, en zorgt daarmee voor beter samenwerken. Net als andere sprekers signaleren Gils en Huttinga ook problemen/verbeterpunten; deze en andere zullen aan de orde komen op de verdiepingssessie die eind dit jaar voorzien wordt. Daarnaast constateren zij dat er nog te veel bedrijven niet voldoen aan de BIM basis ILS. Hier valt nog veel te winnen.

Aannemers
Een kleine delegatie aannemers werd op het podium geïnterviewd door dagvoorzitter Harry Louwenaar. Enkele uitkomsten: het aan het rollen brengen van de BIM-bal en de toepassing van de basis ILS beginnen vaak met één bevlogen ambassadeur binnen de organisatie. Na een stapsgewijze introductie in projecten is bij alle aannemers inmiddels duidelijk dat ze niet meer zonder willen. De vraag is nog wel hoe je alle partners (onderaannemers) in een project meekrijgt. Voorschrijven (maar niet dwingen) en helpen is het devies. 

Opdrachtgevers
Edward de Wit (gemeente Den Haag) stelt dat de opdrachtgevers hoognodig met hun tijd mee moeten gaan. Te vaak nog vragen zij om informatie plat te slaan naar 2D. Onnodig en contraproductief! De Wit stelt dat IFC en BIM basis ILS eigenlijk wettelijk verankerd zouden moeten worden. De zaal blijkt in grote meerderheid voor.

Voor Dirk Jan Kroon (Eigen Haard) gaat BIM over digitale data die toetsbaar en verifieerbaar is. Bij Eigen Haard leidt het gebruik van BIM tot grote kostenreductie, een veel hogere doorloopsnelheid en herbruikbaarheid van data. Als opdrachtgevers consequent BIM voorschrijven, ontstaat er een ander krachtenveld. Door met zijn allen op een eenduidige manier met BIM te werken ontstaat meer transparantie, meer kwaliteit en lagere kosten. Kroon roept daarom alle opdrachtgevers op om het gebruik van de BIM basis ILS voor te schrijven. 

Presentaties

 
Gebruikersdag BIM basis ILS juni 2017 (1)