Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Enquête bouwbedrijven over BIM in wet- en regelgeving

Enquête bouwbedrijven over BIM in wet- en regelgeving

21-11-2017
Via een online enquête onder bouwbedrijven onderzoekt het BIM Loket de rol van BIM in de huidige vergunningpraktijk, vanuit het perspectief van de bouwer. De enquête maakt deel uit van een O&O-project "Ruimte voor BIM in wet- en regelgeving", dat door Jacques Duivenvoorden en Kelly Alwicher in opdracht van het BIM Loket wordt uitgevoerd.
Het project omvat twee onderzoekslijnen. De eerste lijn betreft de huidige vergunningpraktijk in de bouwsector (aanvragers van een Omgevingsvergunning) en bij het bevoegd gezag (meestal gemeenten) als vergunningverlener. De tweede onderzoekslijn richt zich op de kansen en mogelijkheden voor BIM bij nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en Wet GDI. Beide verkenningen vormen een belangrijke randvoorwaarde om de Bouwagenda en de opgave die daarin is verwoord op het thema digitalisering en informatisering te versnellen.

Meedoen?
De enquête is gericht uitgezet onder een beperkt aantal bouwbedrijven. Bent u werkzaam bij een bouwbedrijf en heeft u, bijvoorbeeld als BIM-manager of -regisseur, te maken met vergunningaanvragen? Dan nodigen wij u uit om de enquête in te vullen. Bij voorbaat dank!

 
Enquête