Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Helpdesk > FAQ: BIM en open standaarden

FAQ: BIM en open BIM-standaarden

Wat is BIM ?     
BIM staat voor Bouwwerk Informatie Model (ook wel Bouwwerk Informatie Modellering of Bouwwerk Informatie Management). Een BIM Is een digitale weergave van de geometrie van een bouwwerk met de bijbehorende eigenschappen, bijvoorbeeld een gebouw of een stuk infrastructuur, of: het proces om daartoe te komen. In essentie vormt BIM een nieuwe manier van samenwerken tussen partners rond een object en/of een project waarin het integraal beheren van informatie gedurende de complete levenscyclus centraal staat.

Wat is het nut om BIM toe te passen?    
Het nut van BIM is dat het kwalitatief beter, efficiënter, economisch voordeliger en sneller bouwen mogelijk maakt.

Wat is de relatie tussen BIM en BIM-standaarden? 
Als je informatie digitaal uit wilt wisselen moeten de zendende en ontvangende partij in staat zijn de data te verwerken. Hiervoor zijn afspraken nodig, die worden vastgelegd in de BIM-standaarden. BIM-standaarden maken het dus mogelijk dat partijen die werken met BIM de informatie van hun partners kunnen (her)gebruiken.

Wat zijn open BIM-standaarden?    

Open BIM-standaarden zijn BIM-standaarden met een open en transparant standaardisatieproces. Het gaat daarbij om zaken als:  laagdrempelige beschikbaarheid van documentatie, geen hindernissen vanwege intellectuele eigendomsrechten, inspraakmogelijkheden en onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatie-organisatie. Het zogenaamde Beheer en OntwikkelModel Open Standaarden (BOMOS) is hierbij uitgangspunt.

Waarom open BIM-standaarden?    
Er zijn twee belangrijke redenen om open BIM-standaarden toe te passen in plaats van gesloten: 1) het bevorderen van duurzame oplossingen voor uitwisseling en hergebruik van bouwinformatie,  en 2) de afhankelijkheid van softwareleveranciers te verminderen door de manier waarop de informatie in het BIM gestructureerd is, vrij beschikbaar te maken voor de eindgebruiker. Het overheidsbeleid is: open standaarden, tenzij.

Waarvoor zijn de open BIM-standaarden te gebruiken?    
Open BIM-standaarden zijn met name bedoeld om betekenisvolle data-opslag en -uitwisseling tussen bouwpartners mogelijk te maken, ongeacht de gebruikte software. Dat lukt alleen wanneer de toegepaste software de standaarden ondersteunen. Vraag daarom altijd aan uw softwareleverancier of zijn applicatie de standaard ondersteunt waarvan u gebruik wilt maken.