Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Helpdesk > FAQ: Het aanbod van open BIM-standaarden

FAQ: Het aanbod van open BIM-standaarden bij het BIM Loket

Welke Open BIM-standaarden zijn er?   
De scope van het BIM Loket zijn de 12 open BIM-standaarden van BIR Kenniskaart nr. 2: CB-NL, COINS, CityGML, ETIM, GB-CAS, IFC, IMGeo, Nat.BIM Protocol, NL-SfB, S@les in de Bouw, VISI, NLCS. Deze set wordt door de partijen achter het BIM Loket en daarmee de bouwsector omarmd.

Worden de door het BIM Loket opgenomen Open BIM-standaarden nog uitgebreid?   

Het is de bedoeling dat op termijn ook de nieuwe STABU Bouwsystemen & Installaties open BIM Standaard wordt binnen het BIM Loket.  

Beperkt het BIM Loket zich sec tot bouwstandaarden?   
Nee, ook de geo-standaarden zijn relevant voor de bouw, daarom is ook CityGML en IMGeo in het BIM Loket ondergebracht.

Mist u een standaard?   
Mocht u iets missen in het aanbod van het BIM Loket, neemt u dan contact op met het BIM Loket (helpdesk@bimloket.nl). Voor eventuele opname van een open BIM standaard zal eerst nader onderzoek plaatsvinden door het BIM Loket en is een bestuursbesluit van het BIM Loket vereist.

Wat zijn de kosten voor het gebruik van de Open BIM-standaarden?   
Eén van de kenmerken van een open Standaard is dat de gebruikskosten marginaal moeten zijn. Dat wil zeggen: er moeten kosten worden gemaakt voor beheer, onderhoud en uitbreiding van de standaard. Die kosten mogen worden doorberekend, maar het is niet de bedoeling dat er winst wordt gemaakt. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan implementatie van de standaard, voor bijvoorbeeld training, software, hardware, enzovoorts. Deze kosten kunnen per sector en standaard aanzienlijk verschillen.

Vindt er afstemming plaats met (inter)nationale standaarden?   

Ja, er vindt afstemming plaats in de relevante internationale netwerk: buildingSMART International, OGC, ETIM International en via NEN met CEN en ISO. Het BIM Loket wil de internationale aansluiting versterken.

Hoe volwassen zijn de open BIM-standaarden?   
De standaarden in het BIM Loket zijn verspreid over de ‘standaardlevenscyclus van BOMOS’. Dit biedt goede mogelijkheden voor kennisuitwisseling tussen de standaarden. Er is een stevige basis aan volwassen standaarden. Twee standaarden zijn in een (vroege) ontwikkelfase: het Nationaal BIM protocol en de CB-NL. Het Nationaal BIM Protocol bestaat op dit moment uit een checklist, die nu wordt uitgewerkt tot protocol via een project in het BIR programma 2015. Daarnaast is de CB-NL in de afronding van de eerste ontwikkelfase, 1 mei 2015 wordt versie 1.0 opgeleverd. COINS bestaat reeds een aantal jaren en bevindt zich in een introductiefase.  Dan is er een groep standaarden die 'volwassen' zijn en waarvan de cyclus gebruikerswensen - ontwikkeling - beheer regelmatig wordt doorlopen, met een eigen organisatie van stuurgroepen, technische groepen en gebruikersgroepen, deels internationaal. Het betreft de standaarden: VISI, NLCS, IFC, IMGeo, CityGML, ETIM, S@les in de Bouw. De standaarden GB-CAS en NL/SfB zijn niet specifiek gericht op BIM en worden mogelijk vervangen door vernieuwde systemen die betere aansluiting hebben met BIM ontwikkelingen. De laatste 10 jaar is aan deze standaarden geen onderhoud meer gepleegd. Wel worden deze standaarden nog zeer breed toegepast, ook bij BIM. NL/SfB is in de B&U sector momenteel de gangbare classificatie in projecten, GB-CAS wordt veelal gebruikt bij het omzetten van BIM modellen naar 2D tekeningen.