Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Hoe moet VISI zich verder ontwikkelen? Werksessie op 7 april.

Hoe moet VISI zich verder ontwikkelen? Werksessie op 7 april.

12-02-2020
Gebruikers van VISI zijn van harte uitgenodigd voor een werksessie op 7 april, van 9.30 – 12.00 uur, bij ProRail in Utrecht. Op het programma staat de ontwikkeling van VISI als open standaard. 
Op het programma staan enkele gebruikersverzoeken die de VISI gebruikerscommissie heeft aangewezen om met prioriteit uit te werken:
  • Digitale handtekening: garantie dat het bericht echt van de genoemde persoon afkomstig is. 
  • VISI data leveren aan andere applicaties, tijdens en na afsluiting van een project.
  • Certificering raamwerken en/of raamwerkeditors.

De gebruikerscommissie van VISI heeft zich de afgelopen tijd bezig gehouden met het prioriteren en uitwerken van verzoeken van gebruikers over de betrouwbaarheid van de VISI berichten: hoe weet je zeker dat het bericht wat jij verstuurd is, ook zo ontvangen is, en bewaard wordt door de andere partij? En als je het project hebt gearchiveerd, hoe weet je dan zeker dat de berichten in het archief niet veranderd zijn? Daarnaast heeft de gebruikerscommissie gevraagd om een transparante manier om rollen en taken toe te delen in een project, waarbij het “Persoonsgebonden bericht” wederzijds wordt vastgesteld. Dit naar aanleiding van een vraag van een gebruiker, hoe het kan dat je berichten “namens” iemand kan ontvangen, van iemand die jij niet kent?

Beheerorganisatie VISI
Voor de ontwikkeling van VISI werkt de gebruikerscommissie verzoeken uit. De beheercommissie beoordeelt of deze verzoeken in lijn liggen met de uitgangspunten van VISI en de samenhang met de andere open BIM-standaarden. De beheercommissie stelt vervolgens vast welke verzoeken worden meegenomen in de volgende versie van de standaard. De expertcommissie ondersteunt de beheercommissie in het beoordelen van de technische consequenties van de verzoeken vanuit de gebruikers. Ook kan de expertcommissie, waarin ook softwareleveranciers vertegenwoordigd, zijn eigen gebruikersverzoeken opstellen aan de beheercommissie. Zo werken we open en transparant samen aan de ontwikkeling van VISI en andere open standaarden bij BIM Loket.

Deelnemen?
Wie mee wil doen aan de werksessie op 7 april, kan zich per mail aanmelden bij Elisabeth Klören, productmanager VISI. Er is altijd ruimte voor het inbrengen van nieuwe verzoeken van gebruikers. Wel vragen wij u om dat van tevoren aan te geven.

 
VISI logo voor Eventbrite