Overzicht van informatiestandaarden in de bouwsector

De tabel is breder dan jouw venster. Swipe of scroll horizontaal om de gehele tabel te bekijken.
NaamBeschrijvingAdoptieBeheerToepassingWaardeketen in de bouwsectorType
3D Tiles 

Een open standaard voor delen, visualiseren, en interactie met grote hoeveelheden van 3D informatie.

OnbekendOGC
 • Overige
Standaard
Aedes Informatieleveringsspecificatie voor vastgoedonderhoud en -beheer 

De Aedes ILS richt zich op de benodigde informatie voor een vastgoedbeheerder / woningcorporatie, voornamelijk gericht op planmatig onderhoud en NEN2580. In de Aedes ILS staat gespecificeerd welke bouwdelen (objecten), welke gegevens per bouwdeel (attributen) en welke statische data gemodelleerd moeten worden en waar deze gegevens in het 3D-model opgeslagen moeten worden.

Aedes Datastandaardenorganisatie
 • Assetmanagement
Standaard
Afsprakenstelsel DSGO 

Het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) biedt een set van uniforme afspraken, die zorgt voor veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data in de ontwerp-, bouw- & technieksector.

digiGO
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Afsprakenstelsel
Aquo 

Aquo maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer.

OnbekendInformatiehuis Water
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
ArchiMate 

ArchiMate is een open en onafhankelijke beschrijvingstaal voor enterprise-architecturen.

The Open Group
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Toeleveringsketen
 • Vergunning/toezicht/handhaving
 • Overige
Standaard
BCF-API: BIM Collaboration Format - API 

BCF – API is een open standaard voor het managen van issues voor een BIM project. De BCF API support de uitwisseling van BCF issues tussen applicaties. Deze API is gebaseerd op Foundations API.

buildingSMART International
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Standaard
BCF: BIM Collaboration Format 

BCF is een open standaard voor het managen van issues voor een BIM project.

buildingSMART International
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
Bene-SfB: Classificatie van bouwdelen en installaties

Bene-SfB (België – Nederland) is de opvolger van de NL-SfB en de BB-SfB. De classificatie voor gebouwonderdelen in Nederland en België. Bouw- en installatiebedrijven coderen met deze open standaard lagen en objecten in BIM en CAD-systemen, en gebruiken NL-SfB voor het ordenen van informatie van leveranciers en het onderhoud,- en beheerproces.

Ketenstandaard Bouw en Techniek
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Standaard
BGT: Basisregistratie Grootschalige Topografie 

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen, gebouwen, kortom: de inrichting van onze fysieke omgeving

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
BIM Basis ILS: Informatie Levering Specificatie 

Samenwerken gaat beter als de informatie waarop we bouwen uitwisselbaar, gestructureerd, eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar is. De BIM basis informatieleveringsspecificatie (BIM basis ILS) is een goede eerste stap.

digiGO
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Richtlijn
BIM Basis Infra 

Opdrachtgever, opdrachtnemer, leverancier en onderaannemer in de infrastructuur beschikken met de BIM Basis Infra over een gemeenschappelijke taal voor 3D-modelleren. Deze richtlijn geeft antwoord op de vraag: hoe gaan we digitale informatie in de infra gestructureerd en eenduidig uitwisselen?

digiGO
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Richtlijn
Bison: Informatiestandaarden voor het openbaar vervoer 

Het platform BISON heeft als functie het opstellen, beheren, harmoniseren en bewaken van alle informatiestandaarden die de informatie-uitwisseling binnen het openbaar vervoer faciliteren.

DOVA
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
BRICK, Semantische standaard voor beschrijving gebouwonderdelen 

BRICK is een open standaard om semantische beschrijvingen fysieke, logische en virtuele assets in gebouwen te omschrijven.

Brick consortium
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
Standaard
BRO: Basisregistratie Ondergrond 

De Basisregistratie ondergrond (BRO) bevat gegevens over de ondergrond, zoals informatie over grondwater (kwaliteit-kwantiteit en gebruik), bodemopbouw en mijnbouw. De BRO maakt gegevens over de ondergrond gestandaardiseerd beschikbaar voor zowel de overheid, particulieren als commerciële partijen.

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
bSDD: buildingSMART Data Dictionary 

buildingSMART Data Dictionary (bSDD) is een online service dat classificaties en hun eigenschappen faciliteert.

buildingSMART International
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Standaard
BUP: Model BIM Uitvoeringsplan 

Het nieuwe Model BIM Uitvoeringsplan is een template waarmee je jouw eigen project-BUP kunt maken: een plan van aanpak voor een gestructureerd BIM-project.

digiGO
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Richtlijn
CB-NL: Concepten Bibliotheek Nederland 

CB-NL brengt eenheid in omschrijvingen en definities, die de verschillende bouwpartijen in de keten hanteren.

digiGO
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Toeleveringsketen
 • Vergunning/toezicht/handhaving
 • Overige
Richtlijn
CCI: Construction Classification International 

Classificatie voor gebouwonderdelen.

CCI Collaboration
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Standaard
CityGML: City Geographic Markup Language 

CityGML is een gegevensmodel voor de weergave van stedelijke objecten in 3D. Het definieert de klassen en relaties voor de meest relevante topografische objecten in steden en regionale modellen met betrekking tot hun geometrische, topologische, semantische en uiterlijk eigenschappen.

OGC
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
CityJSON 

CityJSON is een JSON gebaseerde programmeertal voor het maken van 3D stadsmodellen of digital twins.

OGC
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
COBie: Construction Operations Building Information Exchange 

Construction Operations Building Information Exchange (COBie) is a non-proprietary data format for the publication of a subset of building information models (BIM) focused on delivering asset data as distinct from geometric information.

 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Standaard
CoClass: Construction Classification 

Internationale classificatie voor gebouwonderdelen.

Byggtjanst
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Afsprakenstelsel
COINS: Constructieve Objecten en de Integratie van Processen en Systemen 

COINS 2.0 regelt de uitwisseling van digitale bouwwerkinformatie via zogenaamde informatie-containers: opdrachtgevers en -nemers delen documenten, datasets en bijbehorende meta-informatie in gestructureerde zip-files, via één onafhankelijk model.

digiGO
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
Contracteisensets Provinciaal Contracten Buffet 

Bibliotheek met provinciale eisen die in UAV-gc contracten gebruikt kunnen worden o.a.: Wegen, Vaarwegen, Verkeersregelinstallaties, Ecologie; Zonnewegen; Proceseisen; Vaste kunstwerken.

CROW
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
CRS: Coördinaatreferentiesystemen 

De handreiking Gebruik coördinaatreferentiesystemen bij uitwisseling en visualisatie van geo-informatie bundelt adviezen over geodetisch correct gebruik van CRS-en afkomstig van de Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur (NSGI) en past deze toe op de Geonovum-onderwerpen rond uitwisseling van geodata. Ook geeft de handreiking voorbeelden van implementaties.

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Richtlijn
CUF: Calculatie Uitwissel Formaat 

Een standaard om data uit te wisselen tussen bouw calculatiesoftware onderling, maar ook tussen calculatiesoftware en bijvoorbeeld de nacalculatie, administratie, planning, bestek en CAD.

Ketenstandaard Bouw en Techniek
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Toeleveringsketen
 • Overige
Standaard
Datastandaard fietsparkeren 

SPDP voor fietsen: gegevensprofiel voor uitwisseling informatie van geparkeerde fietsen, in stallingen en op straat

CROW
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Standaard
DBO: Duurzaam Beheer en Onderhoud 

Duurzaam Beheer en Onderhoud van gebouwen richt zich voornamelijk op het beheer en onderhoud rondom de klimaatinstallatie van gebouwen.

ISSO
 • Assetmanagement
Standaard
DCAT: Data Catalog Vocabulary 

Data Catalog Vocabulary is een RDF-vocabulaire dat is ontworpen om de interoperabiliteit tussen op het web gepubliceerde datacatalogi te vergemakkelijken.

W3C
 • Overige
Standaard
DICO Digital Standard 

De DICO Standaard is een set afspraken die spelregels biedt voor de elektronische uitwisseling van informatie tussen fabrikanten, groothandels, bouw-, onderhouds- en installatiebedrijven en woningcorporaties.

Ketenstandaard Bouw en Techniek
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Toeleveringsketen
 • Overige
Standaard
DiS Geo: Doorontwikkeling In Samenhang Geo 

Dit document beschrijft het conceptueel model voor een samenhangende objectenregistratie (SOR). De SOR is een basisregistratie waarin de basisregistratie adressen en gebouwen, de basisregistratie grootschalige topografie, de basisregistratie topografie en delen van de basisregistratie waarde onroerende zaken en delen van enkele andere registraties kunnen opgaan

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
DNR-STB: Standaard Taak Beschrijving 

De Standaardtaakbeschrijving is een handige tool om de inhoud van de opdracht te omschrijven. Met behulp van de STB kun je specificeren welke taken uitgevoerd moeten worden. Je kunt zelf werkzaamheden toevoegen of bepaalde taken nader uitwerken. De STB biedt ook de mogelijkheid om een taakverdelingsoverzicht te maken, waarin de verdeling van de werkzaamheden onder de betrokkenen bij het project inzichtelijk gemaakt wordt.

BNA / NL-Ingenieurs
 • Planning t/m gebruik
Richtlijn
DNR: De Nieuwe Regeling 

De algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR). Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van belangen gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect is afgestemd op de algemene voorwaarden in de DNR.

BNA / NL-Ingenieurs
 • Planning t/m gebruik
Richtlijn
Documents API 

De documents API ontwikkeld om de stroomlijning van het proces om bestanden te uploaden of te downloaden naar een Common Data Environment. Deze API is gebaseerd op Foundations API.

buildingSMART International
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
EBA: de Elektronische begeleidingsbrief 

De Elektronische begeleidingsbrief (EBA) is een open IT-standaard voor het uitwisselen van informatie die op de wettelijk verplichte begeleidingsbrief staat opgenomen.

OnbekendStichting Uniforme Transport Code
 • Toeleveringsketen
Standaard
EN 15221-4: facility management Deel 4: taxonomie 

EN 15221-4: facility Management. Deel 4: taxonomie, classificatie en structuren in Facility Management. Definities van begrippen en inhoud om producten in het facility management te standaardiseren.

OnbekendNEN
 • Assetmanagement
Norm
EN 15221-5: facility management Deel 5: richtlijn processen 

EN 15221-5: facility management. Deel 5: richtlijn voor de ontwikkeling en verbetering van processen.

OnbekendNEN
 • Assetmanagement
Norm
EN 15221-6: facility management Deel 6: metingen 

EN 15221-6: facility management. Deel 6: metingen en financieel benchmarken van gebied en ruimte in facility management.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
Norm
EN 15804: duurzaamheid van bouwwerken 

EN 15804: duurzaamheid van bouwwerken, milieuverklaringen van producten. Basisregels voor de productgroep bouwproducten.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
EN 16931-1: elektronisch factureren 

EN 16931-1: elektronisch factureren. Deel 1: semantisch gegevensmodel van de kernelementen van een elektronische factuur.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
EN 17412-1 Level of Information Need 

EN 17412-1: deze norm specificeert de eigenschappen van verschillende levels en mate van detaillering voor de uitwisseling van gegevens in de hele levenscyclus van een gebouw. Het geeft richtlijnen voor de principes van de informatie behoefte.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
EN 17439: richtlijn over implementatie van ISO 19650-1 en -2 in Europa 

EN/TR 17439: richtlijn, basiskennis en toelichting over de implementatie van ISO 19650-1 and -2 in Europa.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Richtlijn
EN 17473: bouw informatie modellen 

EN 17473: bouw informatie modellen. Data templates voor de levenscyclus voor gebouwde omgevingen.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Norm
EN 17549-1: richtlijn voor bouw informatie modellen  

EN 17459-1: bouw informatie modellen. Informatiestructuur gebaseerd op en ISO 16739-1. Uitwisseling van gegevens. Deel 1: data templates en objecten.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
EN 17549-2: richtlijn voor bouw informatie modellen 

EN 17459-2: richtlijn voor bouw informatie modellen. Informatiestructuur gebaseerd op EN ISO 16739-1. Uitwisseling van gegevens. Deel 2: objecten en eisen en wensen.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
EN 17632: bouw informatie modellen  

EN 17632: bouw informatie modellen. Semantisch modelleren en semantisch verbinden.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
ETIM: Europees Technische Informatie Model 

Met ETIM leg je vast aan welke technische kenmerken een product voldoet.

Ketenstandaard Bouw en Techniek
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Toeleveringsketen
 • Overige
Standaard
GB-CAS: Geïntegreerd Bouwen - CAD Afspraken Stelsel 

GB-CAS: Geïntegreerd Bouwen – CAD Afspraken Stelsel

Ketenstandaard Bouw en Techniek
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Afsprakenstelsel
Generieke Provinciale Informatieleveringsspecificatie 

Informatieleveringseisen waar provincies hun eigen productspecificaties bij kunnen opstellen om informatieleveringen mee te geven aan een bouw- of onderhoudsproject

CROW
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Richtlijn
Geo - BOR berichtenverkeer 

Deze standaard beschrijft de uitwisseling van BGT|IMGeo gegevens tussen een Geo en BOR-afdeling in een organisatie.

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
Geo-BAG berichtenverkeer 

Deze standaard beschrijft de uitwisseling van BGT|IMGeo gegevens tussen een Geo en BAG-afdeling in een organisatie (gemeente).

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
GeoJSON 

Een uitwisselformaat voor geografische informatie met behulp van linked data.

OGC
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Standaard
GeoPackage 

Geopackage is een op SQLite gebaseerde internationale open standaard waarmee je geografische informatie kunt uitwisselen.

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
GS 1: Global Standards One 

GS1 is een wereldwijde organisatie gericht op het ontwerp en de invoering van standaarden op het gebied van elektronische communicatie tussen bedrijven.

Ketenstandaard Bouw en Techniek
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
GS1: Global Standards One, Digital Link 

GS1 Digital Link is een standaard waarbij GS1 codes (identificatienummers) in webadressen worden gebruikt om te linken naar online informatie en diensten.

GS1 International
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Richtlijn
GWSW: gemeenschappelijk Woordenboek Stedelijk Water 

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een ontologie, een speciale datastructuur die systemen en processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft. Het omvat afspraken en formaten voor uniforme vastlegging, validatie, uitwisseling en presentatie van rioleringsobjecten en -maatregelen.

Stichting RIONED
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
Haystack, stroomlijn van data voor oa thuis-apparaten 

Haystack is een metadata standaard voor b.v. apparaten, controllers en servers voor het beschrijven van gegevens.

Haystack Corporation
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
 • Assetmanagement
Standaard
I3S: Indexed 3D Scene Layers 

Indexed 3D Scene Layers (I3S) is ontwikkeld om verschillende soorten 3D data weer te geven. Het basisidee is dat van Scene Layers: containers voor arbitraire hoeveelheden heterogene 3D geografische data. Elke layer heeft zijn eigen gedrag en eigenschappen.

OGC
 • Planning t/m gebruik
Standaard
IDM: Information Delivery Manual 

Een handleiding voor het gebruik van de standaard ‘Information Delivery Specification.

buildingSMART International
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Richtlijn
IDS: Information Delivery Specification 

Een machine-readable document dat de eisen specificeert van de gegevensuitwisseling van het BIM Model.

buildingSMART International
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Standaard
IEC 82045-1: documentbeheer, deel 1: principes en methodes 

IEC 82045-1: documentbeheer. Deel 1: principes en methodes voor het definiëren van metadata gedurende de hele levenscyclus.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
IEC 82045-2: documentbeheer, deel 2: metadataelementen en informatiereferentiemodel 

IEC 82045-2: documentbeheer. Deel 2: metadataelementen en informatiereferentiemodel. Bevat gestandaardiseerd framework voor informatieuitwisseling.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
IFC: Industry Foundation Classes 

Industry Foundation Classes (IFC) voor datadelen in de gebouwde omgeving en facilitair management. (Zie ook ISO 16739)

buildingSMART International
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
ILS Constructieve betonvloeren 

Deze ILS is in lijn met, en als aanvulling op de specificaties BIM basis ILS 2.0. Afspraken ten behoeve van BIM informatie uitwisseling betonvloeren prefab, te weten: Kanaalplaatvloeren, Breedplaatvloeren, Ribbenvloeren, Massieve vloeren.

OnbekendOnbekend
 • Planning t/m gebruik
Richtlijn
ILS Constructieve betonwanden  

De ILS Constructieve betonwanden is in lijn met, en als aanvulling op de specificaties BIM basis ILS 2.0

OnbekendOnbekend
 • Planning t/m gebruik
Richtlijn
ILS Staalconstructie 

De ILS staalconstructie is in lijn met, en als aanvulling op de specificaties BIM basis ILS. De ILS is van toepassing bij Informatieaanlevering ontwerp, ten behoeve engineering productiemodel staalconstructie

OnbekendOnbekend
 • Planning t/m gebruik
Richtlijn
ILS: Informatie Levering Specificatie Ontwerp & Engineering 

De ILS Ontwerp & Engineering is er om de informatiebehoefte voor de ontwerp- en engineeringsfase eenduidig en herkenbaar te communiceren. Hierin wordt vastgelegd welke informatie waar en wanneer in het proces aanwezig moet zijn.

digiGO
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Richtlijn
ILS: Informatie levering specificatie voor houten kozijnen 

deze ILS is in lijn met, en als aanvulling op de specificaties BIM basis ILS 2.0. Specificaties van toepassing bij Informatieaanlevering ontwerp ten behoeve engineering productiemodel houten kozijnen.

OnbekendNederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT)
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Standaard
ILS: Informatie levering specificatie voor kalkzandsteenwanden 

De BIM Basis ILS omvat afspraken over onder meer uitwisselingsformat, te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie. De Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform vult deze BIM Basis ILS aan met specifieke afspraken ten aanzien van het bouwen met kalkzandsteen.

Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
 • Toeleveringsketen
Richtlijn
IM metingen: Informatiemodel Metingen 

Het informatiemodel Metingen is ontwikkeld voor metingen en waarnemingen in de domeinen Bodem en Water.

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
IMAER: Informatiemodel AERIUS 

AERIUS is een online applicatie, geleverd door RIVM. AERIUS is een rekenhulp voor het Programma Aanpak Stikstof om mutaties in de depositie van stikstof in Natura 2000 gebieden door projecten en ontwikkelingsplannen te calculeren op basis van een rekenmodel

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
IMAM: Informatiemodel Aanvragen en Meldingen 

De Omgevingswet bundelt en moderniseert alle wetten voor de leefomgeving in één wet. Om de uitvoering van de Omgevingswet te ondersteunen, komen de gegevens over de fysieke leefomgeving digitaal beschikbaar en moeten ze uitwisselbaar zijn. Verschillende organisaties ontwikkelen standaarden die dit mogelijk maken, waaronder Geonovum.

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
IMBAG: Gegevenscatalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) bevatten gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. Om digitale uitwisseling van deze informatie mogelijk te maken, zijn afspraken gemaakt over hoe informatie moet worden vastgelegd. Deze afspraken vindt u in de Gegevenscatalogus BAG.

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
IMBOR: Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte 

Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte dient als schakel tussen de BGT|IMGeo en producten voor het beheer van de openbare ruimte.

CROW
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
IMEV: Informatiemodel Externe Veiligheid 

Het Informatiemodel Externe Veiligheidsrisico’s bevat afspraken over de digitale structuur waarin overheden gegevens vastleggen over de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Al deze gegevens komen bij elkaar in het Register Externe Veiligheidsrisico’s van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op kaarten is vervolgens te zien waar externe veiligheidsrisico s van toepassing zijn.

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
IMGeo: Informatiemodel geografie 

In de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT|IMGeo) standaarden is vastgelegd hoe overheidsorganisaties de inrichting van de buitenruimte – wegen, sloten, groenvoorziening, verkeerslichten – in Nederland digitaal vastleggen. De wettelijk verplichte BGT standaarden vormen de kern van het informatiemodel geografie (IMGeo).

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
IMKAD: Informatiemodel Kadaster 

Het Informatiemodel Kadaster (IMKAD) is de basis voor de uitwisseling van Kadaster-gegevens. Het geeft inzicht in de kenmerken van de gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de onderlinge samenhang ervan

OnbekendKadaster
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
 • Vergunning/toezicht/handhaving
Standaard
IMKL: Informatiemodel Kabels en Leidingen 

De positie van kabels en leidingen is van groot belang voor grondroerders. Het raken van een kabel of leiding heeft veelal de nodige schade tot gevolg. Een gemeenschappelijke begrippenkader voor kabels en leidingen helpt de gegevensuitwisseling voor werkzaamheden van grondroerders.

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
IMNA: informatiemodel Natuur 

Het Interprovinciaal Overleg heeft het informatiemodel Natuur gepubliceerd voor een goede landelijk uniforme uitwisseling van natuurgegevens.

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
IMOOV: Informatiemodel openbare orde en veiligheid 

Het informatiemodel voor de Openbare Orde en Veiligheid (IMOOV) (conceptueel model) is uitgewerkt samen met deelmodellen voor de ramptypen: verkeersongeval op de weg, brand grote gebouwen en hoogwatersituaties.

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
IMRO: Informatiemodel Ruimtelijke Ordening 

Standaard voor de ruimtelijke ordening waarin de plannen, visies, besluiten e.d. met hun objecten zijn gedefinieerd. Het IMRO is gekoppeld aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
IMSIKB0101: Informatiemodel Bodembeheer 

Informatiemodel Bodembeheer

OnbekendSIKB
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
IMSIKB0102: Informatiemodel Archeologie 

SIKB heeft in nauwe samenwerking met de archeologie-sector een datastandaard  ontwikkeld waarmee archeologische data tussen verschillende partijen op een eenduidige wijze kunnen worden uitgewisseld

OnbekendSIKB
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
IMSW: informatiemodel Stedelijk Water 

Het Informatiemodel Stedelijk Water is een semantische standaard voor het uitwisselen van de basistopografie van stedelijk afvalwatersystemen. Inhoudelijk is het model rechtstreeks afgeleid uit het Gemeenschappelijk Woordenboek Stedelijk Water (GWSW).

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
IMTOP: Informatiemodel TOP10NL 

TOP10NL is een model voor het objectgerichte topografisch vectorbestand 1:10.000. Het model ondersteunt zaken als objectoriëntatie, unieke identificatie, was-wordt-detectie, naadloze database en temporele kenmerken. Ook meervoudige geometrie en de koppeling met andere nationale databases worden met TOP10NL mogelijk.

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
IMVG: Informatiemodel Vastgoedgebruik 

Het IMVG legt de gebruiksstatus en aanvullende relevante kenmerken vast van vastgoedobjecten in Nederland. Deze informatie biedt bijvoorbeeld inzicht in de hoeveelheid leegstaande vastgoedobjecten in een bepaald gebied. Het doel van deze dataproductbeschrijving is om achtergrondinformatie te verstrekken over het dataproduct.

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
IMWA: Informatiemodel Water 

Het Informatiemodel Water maakt de uitwisseling van geografische objecten en informatie in de sector Water mogelijk. Het model is opgezet als sectormodel onder het Basismodel Geo-informatie (NEN3610)

OnbekendInformatiehuis Water
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
IMWV: informatiemodel Wegen en Verkeer 

CROW werkt met een groot aantal partijen aan het Informatiemodel Wegen en Verkeer. Met het IMWV afsprakenstelsel kunnen wegbeheerders informatie over hun wegen en verkeer op een uniforme manier verzamelen en opslaan. Dit heeft als voordeel dat deze informatie slechts één keer verzameld hoeft te worden en daarna voor allerlei vraagstukken gebruikt kan worden. Ook maakt het regionale, provinciale, landelijke studies en benchmarking eenvoudiger. Het IMWV wordt afgestemd op de BGT|IMGeo standaarden.

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
Informatiemodel Archeologie 

SIKB heeft in nauwe samenwerking met de archeologie-sector een datastandaard ontwikkeld om archeologische data tussen verschillende partijen eenduidig uit te kunnen wisselen

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
Informatiemodel Berichtenverkeer Digitale Bereikbaarheidskaart 

De Data Product Specificatie voor berichtenverkeer voor de voorziening Digitale Bereikbaarheidskaart.

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
Informatiemodel Ruimtelijke Ordening Planteksten 

Met deze Standaard kan je teksten van ruimtelijke instrumenten objectgericht opbouwen. Daarmee is het mogelijk om vanuit de digitale verbeelding rechtstreeks naar de bijbehorende tekst te gaan, en omgekeerd: van tekst rechtstreeks naar de bijbehorende verbeelding.

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
Informatiemodel Verkeerstekens 

(in ontwikkeling) Informatiemodel ten behoeve van het vastleggen van verkeersregels bij het wegennetwerk, met bijbehorende borden

CROW
 • Planning t/m gebruik
 • Vergunning/toezicht/handhaving
Standaard
INSPIRE: Infrastructure for spacial information in Europe 

The INSPIRE implementatierichtlijnen voor de interoperabiliteit van geografische datasets en services en data specificaties. Specificeerd gezamenlijke datamodellen, codelijsten, kaartlagen en metadata.

INSPIRE Maintenance and Implementation Group (INSP
 • Vergunning/toezicht/handhaving
Afsprakenstelsel
ISO 12006-2: framework voor object georiënteerde informatie voor gebouwde omgevingen  

ISO 12006-2: framework voor object georiënteerde informatie voor gebouwde omgevingen. Deel 2: framework voor classificaties.

NEN
 • Planning t/m gebruik
Norm
ISO 12006-3: framework voor object georiënteerde informatie voor gebouwde omgevingen 

ISO 12006-3: framework voor object georiënteerde informatie voor gebouwde omgevingen. Deel 3: framework voor obectgeoriënteerde informatie.

NEN
 • Planning t/m gebruik
Norm
ISO 12911: raamwerk voor specificatie van BIM implementatie 

ISO 12911: organisatie en digitalisering van gebouwen en civiele werken, inclusief bouw informatie modellen. Framework voor BIM implementaties.

OnbekendNEN
 • Overige
Norm
ISO 14224: gegevensuitwisseling petrochemische industrie 

ISO 14224: aardolie-, petrochemische en aardgasindustrie – Verzameling en uitwisseling van gegevens voor betrouwbaarheid en onderhoud van uitrusting cycle of equipment.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
Norm
ISO 15288: systeem en software ontwikkeling voor systeem levenscyclus  

ISO 15288: definieert een framework voor procesbeschrijvingen voor het beschrijven van de hele levenscyclus van stemen ontwikkeld door mensen.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Norm
ISO 15926: industriële automatisering petrochemische industrie 

ISO 15926: industriële automatisering, integratie life cycle data voor fabrieken incl olie en gas faciliteiten.

NEN
 • Planning t/m gebruik
Norm
ISO 16354: richtlijnen voor kennisbibliotheken en objectbibliotheken 

ISO 16354: het doel van de standard is om onderscheid te maken van kennis bibliotheken en om de basis te bepalen voor uniforme structuren en om kennisbibliotheken te ontsluiten.

NEN
 • Planning t/m gebruik
Norm
ISO 16739: Industry Foundation Classes (IFC) voor gegevensuitwisseling in de bouwsector en facility management 

ISO 16739: Industry Foundation Classes (IFC) voor gegevensuitwisseling in de bouwsector en facility management. Deel 1: informatie schema.

NEN
 • Assetmanagement
 • Overige
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
ISO 16757-1: datastructuren voor elektronische productcatalogi voor diensten in de bouw 

ISO 16757-1: datastructuren voor elektronische productcatalogi voor diensten in de bouw. Deel 1: concepten, architectuur en model.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
ISO 16757-2: datastructuren voor elektronische productcatalogi voor diensten in de bouw 

ISO 16757-2: datastructuren voor elektronische productcatalogi voor diensten in de bouw. Deel 2: geometrie

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
ISO 19103: geographische informatie 

ISO 19103: beschrijving van regels en richtlijnen voor het gebruik van een conceptueel framework voor talen in de context van geografische informatie.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
ISO 19110: geographische informatie Methode voor catalogisering van eigenschappen 

ISO 19110: deze norm beschrijft de methodologie voor de catalogisering van eigenschappen en beschrijft de weergave voor de eindgebruikers.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
ISO 19115-1: geografische informartie Metadata Deel 1: fundamenten 

ISO 19115: 1: beschrijving van metadata van geografische informatie en services.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
ISO 19118: uitwisseling van geografische informatie 

ISO 19118: specificeert de eisen voor codering voor de uitwisseling van geografische informatie.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
ISO 19128: geografische informatie Web map server interface 

ISO 19128: omdat er een aantal vrijheidsgraden zijn in de internationale WMS standaard, is dit Nederlands profiel voor WMS ontwikkeld. Hierin zijn zaken beschreven zoals het bestandsformaat (in ieder geval PNG) en het coördinaatstelsel.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Afsprakenstelsel
ISO 19136: geografische informatie Geography Markup Language (GML) Deel 1: fundament 

ISO 19136: is een door het OGC opgestelde XML structuur voor de representatie van geografische (ruimtelijke en plaatsgebonden) informatie. Het definieert XML codering voor het overbrengen en opslaan van geografische informatie, waaronder zowel de geometrie als de eigenschappen van geografische karakteristieken.

NEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
ISO 19156: geografische informatie, observaties en meetmethodes  

ISO 19156: deze norm definieert conceptuele schema’s voor observaties en eigenschappen.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Norm
ISO 19166: geografische informatie BIM naar GIS mapping 

ISO 19166: geografische informatie. Conceptueel framework en methode om BIM gegevenselementen te mappen naar GIS gegevenselementen.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Norm
ISO 19650-1: samenwerkingsprocessen voor effectief beheer van informatie Deel 1: concepten en principes 

ISO 19650-1: informatie management gebruik van bouw informatie modellen. Deel 1: concepten en principes.

NEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
ISO 19650-2: samenwerkingsprocessen voor effectief beheer van informatie Deel 2: leveringsfase van de assets 

ISO 19650-2: deze norm specificeert eisen voor informatiemanagement, in de vorm van een managementproces, binnen de contact van de leveringsfase van assets en de uitwisseling van informatie daarbinnen, waarbij gebruik wordt gemaakt van bouw informatie modellen.

NEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
ISO 19650-3: samenwerkingsprocessen voor effectief beheer van informatie Deel 3: asset beheer 

19650-3: deze norm specificeert de eisen voor informatie management voor het bouwproces, aan de hand van het management proces, voor het gebruik van bouw informatie modellen.

NEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
ISO 19650-4: samenwerkingsprocessen voor effectief beheer van informatie Deel 4: informatie uitwisseling 

19650-4: deze norm specificeert het gedetailleerde proces en criteria voor besluitvorming bij het opstellen van gegevens uitwisseling met als doel het borgen van kwaliteit bij project informatiemodellen en bij asset informatie modellen.

NEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
ISO 19650-5: samenwerkingsprocessen voor effectief beheer van informatie Deel 5: beveiliging 

ISO 19650-5: deze norm specificeert de principes en eisen voor informatiebeveiliging en gevoeligheid van informatie bij bouw, assetbeheer, productontwikkeling en het bieden van services.

NEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
ISO 21597-1: informatie container for data levering Information container for linked document delivery (ICDD) Deel 1: de container 

ISO 21597-1: deze norm definieert een ‘container formaat’ om gegevens uit te wisselen volgens een heterogene opzet om gegevens te delen, op te slaan en te archiveren gedurende de hele levenscyclus.

NEN
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Norm
ISO 21597-2: informatie container for data levering Information container for linked document delivery (ICDD) Deel 2: uitwisselings specificaties 

ISO 21957-2: deze norm beschrijft de mogelijkheid om informatie toe te voegen bij een container zoals beschreven in de ISO 21597-1.

NEN
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Norm
ISO 22057: duurzaamheid in gebouwen en civiele werken Data templates for het gebruik van 'environment product verklaringen' voor gebouwde omgevingen in bouw informatie modellen 

ISO 22057: duurzaamheid in gebouwen en civiele werken. Data templates for het gebruik van ‘environment product verklaringen’ voor gebouwde omgevingen in bouw informatie modellen.

OnbekendNEN
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
ISO 22263: organisatie van informatie van gebouwde omgevingden Framework voor project informatie 

ISO 22263: deze norm beschrijft het framework voor het organiseren van projectinformatie, zowel procesinformatie als productinformatie, in bouwprojecten.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Norm
ISO 23081-1: informatie en documentatie, processen voor informatie,- en archiefbeheer Metagegevens voor archiefbescheiden Deel 1: principes 

ISO 23081-1: deze norm behandelt de principes die metagegevens voor informatie- en archiefbeheer onderbouwen en regelen.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Norm
ISO 23081-2: informatie en documentatie, processen voor informatie,- en gegevensbeheer Metagegevens voor het beheer van archiefstukken Deel 2: conceptuele en implementatieaspecten 

ISO 23081-2: deze norm biedt een kader voor het definiëren van metagegevenselementen volgens de principes en implementatieoverwegingen die uiteengezet zijn in ISO 23081-1.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Norm
ISO 23262: GIS / BIM interoperabiliteit 

ISO 23262: knelpunten en oplossingen voor de interoperabiliteit tussen GIS en BIM domeinen.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Norm
ISO 23386: bouw informatie modellen en andere digitale processen Methodologie voor woordenboeken 

ISO 23386: deze norm beschrijft de regels voor het definiëren van eigenschappen die in de bouw gebruikt worden en een methode voor het autoriseren en het beheer van de eigenschappen aan de hand van een BIM proces.

NEN
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Norm
ISO 23387: bouw informatie modellen Data templates for bouwobjecten 

ISO 23387: bouw informatie modellen. Data templates for bouwobjecten. Deze norm biedt ondersteuning voor machine-readable formaten voor gegevens uitwisseling.

NEN
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Norm
ISO 27001: informatiebeveiliging 

ISO 27001: overzicht van informatiebeveiliging systemen.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
ISO 27002: informatiebeveiliging, cybersecurity en bescherming van de privacy 

ISO 27002: informatiebeveiliging, cybersecurity en bescherming van de privacy. Beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Norm
ISO 29481-1: bouw informatiemodellen Informatie levering  

ISO 29481-1: bouw informatiemodellen. Informatie levering. Deel 1: methode en formaat

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Norm
ISO 29481-2: bouw informatiemodellen Informatie levering  

ISO 29481-2: bouw informatiemodellen. Informatie levering. Deel 2: interactie framework.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Norm
ISO 29481-3: bouw informatiemodellen Informatie levering 

ISO 29481-3: bouw informatiemodellen. Informatie levering. Deel 3: data schema.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Norm
ISO 41001: normen voor facility management 

ISO 41001: managementsystemen en eisen en rictlijnen voor gebruik.

OnbekendNEN
 • Assetmanagement
Norm
ISO 42010: systeem en software ontwikkeling Architectuur beschrijving 

ISO 42010: specificeert eisen voor de structuur en begrippen voor een architectuur omschrijving voor verschillende toepassingen inclusief software, systemen, organisaties, familie van systemen, producten, services, productlijnen en servicelijnen.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Norm
ISO 55000: assetmanagement Overzicht, principes en terminologie 

ISO 55000: assetmanagement. Overzicht, principes en terminologie

OnbekendNEN
 • Assetmanagement
Norm
ISO 55001: Assetmanagement Managementsystemen en eisen 

ISO 55001: specificeert eisen voor een assetmanagementsysteem binnen de context van de organisatie.

OnbekendNEN
 • Assetmanagement
Norm
ISO 55002: assetmanagement Managementsystemen en richtlijnen voor het toepassen van ISO 55001 

ISO 55002: biedt richtlijnen voor het toepassen van een assetmanagementsysteem, overeenkomstig de eisen van ISO 55001. Dit document kan worden toegepast op alle soorten assets en door alle organisaties, ongeacht hun aard of omvang.

OnbekendNEN
 • Assetmanagement
Norm
ISO 81346-12: structuur en benaming van verwijzingen voor industriële systemen 

ISO 81346-12: industriële systemen, installaties, apparatuur en industriële producten. Beginselen voor de structuur en benaming van verwijzingen. Deel 12: bouwconstructies en diensten in de bouw.

OnbekendNEN
 • Overige
Norm
iVRI: intelligentie verkeersregelinstallaties 

Bedrijven en overheden hebben binnen internationale standaarden gezamenlijk specificaties en koppelvlakken vastgelegd voor intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI s) binnen de waardeketen van overheden, iVRI leveranciers, cloud en service providers.

CROW
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Standaard
JSON: JavaScript Object Notation 

Uitwisselformaat voor linked data

W3C
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Standaard
Landelijke Parkeerdata standaarden 

Bedrijven en overheden hebben de landelijke Standaard voor Publicatie Dynamische Parkeerdata gedefinieerd voor gesloten parkeerlocaties en straatparkeren. De standaard is gemaakt voor de Nederlandse markt door aanbieders van parkeertechnologie en parkeerbeheerbedrijven (publiek en privaat), om zo door alle betrokkenen te kunnen worden gebruikt binnen de publiek private waardeketen van parkeerdata. Het is de ambitie dat op vergelijkbare wijze betrokkenen komen tot meer landelijke publiek private standaarden voor parkeerdata.

CROW
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Standaard
MaaS standaarden 

Voldoende bandbreedte, goede datakwaliteit, harmonisatie en veiligheid van data-uitwisseling liggen aan de basis van dit digitale systeem. Daarnaast is het van belang dat de taal die onderling wordt gesproken, uniform is. Alleen dan kunnen mobiliteitsaanbieders hun diensten en beschikbaarheid van vervoersmiddelen gemakkelijk en efficiënt digitaal ontsluiten.

In dit licht hebben publieke en private partijen voor MaaS gestandaardiseerde interfaces ontwikkeld. Deze standaarden zorgen ervoor dat reizigers drempelloos kunnen reizen. Via één MaaS-app al hun reizen kunnen plannen, reserveren én betalen. Of het nu gaat over reizen met het openbaar vervoer of een deelfiets of -auto, lokaal, nationaal of internationaal. Dát is wat standaardisatie mogelijk maakt.

CROW
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Standaard
MIM: Metamodel Informatie Modellering 

Met MIM, het Metamodel voor Informatie Modellering, wordt een metamodel beschreven waar informatiemodellen mee gemaakt kunnen worden.

Geonovum
 • Overige
Standaard
MK-GO: Model Kwaliteitsborging Gebouwde Omgeving 

Het Model Kwaliteitsborging Gebouwde Omgeving (MKGO) is een instrument voor het (digitaal) kunnen borgen van zowel kwaliteit van het fysieke gerealiseerde bouwwerk als de kwaliteit van het voortbrengingsproces gedurende de hele levenscyclus van een gebouw, van initiatieffase tot en met ontmanteling.

ISSO
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Toeleveringsketen
 • Vergunning/toezicht/handhaving
 • Overige
Standaard
Model Informatie Protocol 

Voor de toepassing van BIM in een bouwproject zijn goede contract- en werkafspraken onontbeerlijk. Dergelijke afspraken worden doorgaans vastgelegd in Informatie Protocollen en BIM Uitvoeringsplannen. De praktijk laat een grote verscheidenheid aan protocollen en uitvoeringsplannen zien. Deze termen worden door elkaar en in verschillende betekenissen gebruikt.

digiGO
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Richtlijn
Model View Definitions 

Een beschrijving van data definities voor het uitwisselen van gegevens.

buildingSMART International
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Standaard
NAA.K.T.: Naamgeving Kenmerk Toepassing 

Namenlijst voor bouwmaterialen: Naamgeving Kenmerk Toepassing

digiGO
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Standaard
Nederlands metadata profiel op ISO 19115 voor geografie 

Het Nederlandse metadataprofiel voor geografie beschrijft hoe je de metadata van geo-datasets opstelt.

Geonovum
 • Overige
Standaard
NEN 10303 

Industriële automatisering en systeemintegratie. Representatie van productgegevens en gegevensuitwisseling. Representatie van 3D objecten.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Toeleveringsketen
 • Vergunning/toezicht/handhaving
Standaard
NEN 1414: pdf en symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden 

NEN 1414: pdf en symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden. Deel 1: ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten.

OnbekendNEN
 • Assetmanagement
 • Planning t/m gebruik
 • Vergunning/toezicht/handhaving
Norm
NEN 17632-2: richtlijn voor het gebuik van de EN/ISO 29481-2 bouw informatie modellen

NEN 17632:2: richtlijn voor het gebruik van de EM/ISO 29481-2: bouw informatie modelleren. Informatie levering, deel 2, data schema’s.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Richtlijn
NEN 17741: richtlijn voor het gebruik van de NE/ISO 29481-1: bouw informatie modellen 

NEN 17741: richtlijn voor het gebruik van de NE/ISO 29481-1: Bouw informatie modellen. Informatie levering specificaties, deel 1, methodologie.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Richtlijn
NEN 2535: brandveiligheid van gebouwen Brandmeldinstallaties, systeem,- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen 

NEN 2535: deze norm geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie.

OnbekendNEN
 • Assetmanagement
Norm
NEN 2574: tekeningen in de bouw Indeling van gegevens op tekeningen voor gebouwen 

NEN 2574: deze norm geeft regels voor de vaststelling van de indeling van gegevens op tekeningen in verschillende fasen van het bouwproces door middel van nalooplijsten en is bedoeld om te worden toegepast op het gebied van de woningbouw en de utiliteitsbouw.

OnbekendNEN
 • Assetmanagement
Norm
NEN 2580: oppervlakten en inhouden van gebouwen Termen, definities en bepalingsmethoden 

NEN 2580: deze norm bevat termen, definities en bepalingsmethoden voor de oppervlakte van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan.

NEN
 • Assetmanagement
Norm
NEN 2660-1: regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving Deel 1: conceptuele modellen 

NEN 2660-1: biedt een raamwerk voor het ontwikkelen van samenhangende conceptuele modellen die betrekking hebben op het gebruik van, en de gehele levenscyclus van de gebouwde omgeving, en elementen uit deze omgeving.

NEN
 • Overige
Norm
NEN 2660-2: regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving 

NEN 2660-2: regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving. Deel 2: Praktische configuratie, extensie en implementatie van NEN 2660-1. Praktische invulling voor deel 1.

NEN
 • Overige
Norm
NEN 2699: investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken Begripsomschrijvingen en indeling 

NEN 2699: deze norm geeft de indeling van investeringskosten en exploitatiekosten van onroerende zaken en hun onderlinge relatie.

NEN
 • Assetmanagement
Norm
NEN 2767-1: conditiemeting gebouwde omgeving Deel 1: Methodiek 

NEN 2767-1+C1 2019: bevat een eenduidige methodiek voor de conditiemeting van alle onderscheiden beheerobjecten in de gebouwde omgeving.

NEN
 • Assetmanagement
Norm
NEN 2767-2: conditiemeting van bouw- en installatiedelen Deel 2: gebrekenlijsten 

NEN 2767-2: deze norm geeft de gebrekenlijsten voor bouwkundige en gebouwgebonden installatietechnische elementen, inclusief de bij het gebouw behorende terreinen en terreinvoorzieningen.

NEN
 • Assetmanagement
Norm
NEN 2776: vastgoedtermen en definities 

NEN 2776: deze norm geeft relevante termen op het gebied van beheer en onderhoud van vastgoed.

OnbekendNEN
 • Assetmanagement
Norm
NEN 3610: basismodel geo-informatie  

NEN 3610: deze norm geeft regels voor het eenduidig beschrijven van conceptuele en logische informatiemodellen met locatiegebonden informatie (geo-informatie) met als doel het beschrijven en delen van semantische informatie over sectorale domeinen.

NEN
 • Overige
Norm
NEN 3699: meetmethode voor het bepalen van nettohoeveelheden van bouwdelen, installatiedelen en resultaten met specificatierichtlijnen 

NEN 3699: meetmethode voor het bepalen van nettohoeveelheden van bouwdelen, installatiedelen en resultaten met specificatierichtlijnen.

OnbekendNEN
 • Assetmanagement
Norm
NL-SfB: Classificatie van bouwdelen en installaties 

NL-SfB is de meest gebruikte classificatie voor gebouwonderdelen in Nederland. Bouw- en installatiebedrijven coderen met deze open standaard lagen en objecten in BIM en CAD-systemen, en gebruiken NL-SfB voor het ordenen van informatie van leveranciers en het onderhoud,-en beheerproces.

Ketenstandaard Bouw en Techniek
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Standaard
NLCS: Nederlandse CAD Standaard 

Indeling van gegevens op tekeningen en in CAD bestanden (naamgeving, lagen, metadata)

digiGO
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Standaard
NLRS: Nederlandse Revit Standaard 

De NLRS omvat een set aan standaard afspraken (vastgesteld in de Dutch Revit Standard) om informatie te borgen in een Revit-model. Deze afspraken scheppen orde in de informatiestructuur en verbeteren de uitwisseling van informatie tussen partijen.

Revit Standards Foundation
 • Overige
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Toeleveringsketen
Standaard
NPR 8092: consumentendossier 

NPR 8092: dit is een praktijkrichtijn voor alle informatie en aspecten die relevant zijn voor realisatie van het doel van het consumentendossier. Het consumentendossier vormt een onderdeel van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)en NPR 8092 is bedoeld als handreiking voor aannemers om zelf een (digitaal) consumentendossier op te stellen.

NEN
 • Assetmanagement
Richtlijn
NTA 2581: opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580 

NTA 2581: opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580 kan worden gezien als een aanvulling op NEN 2580 en is bedoeld voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met vloeroppervlaktebepalingen op basis van NEN 2580.

OnbekendNEN
 • Assetmanagement
Richtlijn
NTA 8026: vastgoedsturing en conditiemeting 

NTA 8026: de afspraak beschrijft het proces om de vastgoedstrategie en het vastgoedbeleid te vertalen in het onderhoudsbeleid, waarbij rekening wordt gehouden met de gegevens uit de conditiemeting.

OnbekendNEN
 • Assetmanagement
Richtlijn
NTA 8800: energieprestatie van gebouwen Bepalingsmethode 

NTA 8800: deze richtlijn beschrijft de termen, definities en de methode voor de bepaling van de getalswaarde van de energieprestatie en daaruit afgeleide indicatoren van een gebouw of een deel van een gebouw.

OnbekendNEN
Richtlijn
OTL: Object Type Library

Een object type library of OTL is een digitale bibliotheek gevuld met data waarin een informatiebehoefte gestructureerd wordt uitgedrukt.

Diverse
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Afsprakenstelsel
OTM: Open Trip Model 

Het Open Trip Model is een open source data deelmodel – semantisch model, of eenvoudiger: een woordenboek voor het delen van logistieke data gerelateerd aan het vervoer van goederen.

Stichting Uniforme Transport Code
 • Toeleveringsketen
Afsprakenstelsel
OWL: Web Ontology Language 

De Web Ontology Language is de standaard van W3C voor het definiëren van ontologieën voor het wereldwijd web.

W3C
 • Overige
Standaard
Pas Toe of Leg Uit lijst 

Pas toe of leg uit is een aanpak waarbij aan organisaties de keus wordt gelaten: zij mogen zelf bepalen of zij zich aan een bepaalde code zullen houden, maar als zij besluiten dat niet te doen moeten zij wel uitleggen waarom niet.

Forum Standaardisatie
 • Vergunning/toezicht/handhaving
Richtlijn
Procesanalyse informatie uitwisselen in projecten 

De assetmanager moet voor het actueel houden van de areaalgegevens nauw samenwerken met de projectteams en de opdrachtnemers van bouw- en onderhoudsprojecten. Informatie over wijzigingen moeten opgeleverd worden aan de beheerder van de areaalgegevens./ De ‘Procesanalyse informatie uitwisselen in projecten’ beschrijft wanneer informatieleveringen en informatiemanagement een rol spelen tijdens een project. Van initiatie tot opname van de gegevens in de systemen van de beheerder en in de landelijke voorzieningen.

CROW
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Richtlijn
RAW: Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw 

De RAW-bestekssystematiek is een stelsel juridische, administratieve en technische voorwaarden voor het samenstellen van bouwcontracten in de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW).

CROW
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Standaard
RDF: Resource Description Framework 

Resource Description Framework: Een beschrijving van de standaard model voor data uitwisseling op het web.

W3C
 • Overige
Standaard
RDFS: RDF Schema 

Resource Description Framework Schema: Een standaard model voor data uitwisseling op het web.

W3C
 • Overige
Standaard
Richtlijn voor de EN 17459-1 Bouw informatie modellen 

Richtlijn voor de EN 17459-2: Bouw informatie modelleren. Informatiestructuur gebaseerd op EN ISO 16739-1. Uitwisseling van gegevens. Deel 2: data templates en objecten.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Richtlijn
Richtlijn voor de EN 17459-2 Bouw informatie modellen 

Richtlijn voor de EN 17459-2: Bouw informatie modelleren. Informatiestructuur gebaseerd op EN ISO 16739-1. Uitwisseling van gegevens. Deel 2: objecten en eisen en wensen.

OnbekendNEN
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Richtlijn
Rijksvastgoedbedrijf BIM Specificatie 

De RVB BIM Specificatie beschrijft de specificaties waaraan bouwwerkinformatieproducten in de vorm van 3D-modellen in het open standaard formaat IFC moeten voldoen.

Rijksvastgoedbedrijf
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
 • Assetmanagement
Richtlijn
SAREF: een ontologie van bestaande assets. 

SAREF is een ontologie ontwikkeld door TNO voor het doel van integratie van bestaande assets in slimme gebouwen.

TNO
 • Assetmanagement
Standaard
Schiphol ILS en IM Protocol

De Schiphol Informatie Levering Specificatie (ILS) waar de product eisen staan omschreven, en het Schiphol Informatie Management (IM) Protocol waar de proces eisen staan omschreven.

Schiphol Group
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Richtlijn
SensorThings API 

Open API om verbinding te leggen tussen geo-spatial informatie en internet devices.

OnbekendOGC
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Standaard
SHACL: Shapes Constraint Language 

SHACL oftewel Shapes Constraint Language is een taal om RDF data te valideren tegen een set regels. Nuttig bij het beoordelen of de geleverde RDF-gebaseerde dataset voldoet aan de eisen van de ontvanger.

W3C
 • Overige
Standaard
SKOS: Simple Knowledge Organization System 

Simple Knowledge Organization System: een algemeen datamodel om kennissystemen intern als een thesaurus te organiseren en extern onderling op definities van concepten te kunnen vergelijken.

W3C
 • Overige
Standaard
SPARQL Protocol and RDF Query Language 

SPARQL is een protocol met een bijbehorende RDF-zoektaal die gebruikt wordt om RDF-gebaseerde data te bevragen door middel van zoekopdrachten. Met deze zoektaal is het mogelijk om informatie op te vragen voor applicaties op het semantisch web.

W3C
 • Overige
Standaard
STABU: Standaard Bestek Burger & Utiliteitsbouw 

Deze gestandaardiseerde besteksystematiek wordt sinds 1986 gebruikt bij woning- en utiliteitsbouw en beschrijft de technische en administratieve kwaliteitseisen van een bouwwerk, inclusief de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen.

Ketenstandaard Bouw en Techniek
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Standaard
Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten 

De STRI2012 geeft de vereisten voor beschikbaarstelling voor de in het IMRO gedefinieerde plannen, visies, besluiten e.d.. De STRI is gekoppeld aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
 • Vergunning/toezicht/handhaving
Standaard
Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 

De vereisten voor de digitale verbeelding en indeling planregels van bestemmingsplannen, uitwerking- en wijzigingsplannen, inpassingsplannen en rijksbestemmingsplannen. De Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen is gekoppeld aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Geonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
Stuf-Geo IMGEO 

Deze berichtencatalogus beschrijft functioneel de opmaak/elementen van de berichten voor Geo-BOR berichtenverkeer. In de berichtencatalogus zijn de berichtsoorten beschreven die voorkomen in het Geo-BOR berichtenverkeer.

Geonovum
 • Assetmanagement
 • Toeleveringsketen
 • Vergunning/toezicht/handhaving
Standaard
TOMP API 

De TOMP-API (Transport Operator to Mobility Provider-Application Programming Interface) is een gestandaardiseerde en technische interface specifiek voor MaaS-dienstverleners en vervoerders. Hierin spreken zij af op welke wijze ze data met elkaar delen. De API is een open standaard en wordt ontwikkeld in een TOMP-werkgroep met publieke en private partijen.

CROW
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Standaard
TOP10NL: Informatiemodel TOP10NL 

TOP10NL is een model voor het objectgerichte topografisch vectorbestand 1:10.000. Het model ondersteunt zaken als objectoriëntatie, unieke identificatie, was-wordt-detectie, naadloze database en temporele kenmerken. Ook meervoudige geometrie en de koppeling met andere nationale databases worden met TOP10NL mogelijk.

OnbekendGeonovum
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
Turtle: Terse RDF Triple Language 

Uitwisselformaat voor linked data

W3C
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Standaard
VERA: Volkhuisvesting Enterprise Referentie Architectuur 

VERA is de technische uitwerking van de Corporatie Referentie Architectuur (CORA) en heeft als belangrijkste doelgroepen: corporaties, leveranciers en ketenpartijen. VERA is ontstaan vanuit een vraag vanuit de markt, in een tijd waarin standaardisatie niet gebruikelijk was in de sector. Voor VERA is praktische toepasbaarheid belangrijk. VERA is gerelateerd aan andere standaarden (CORA en DICO), waardoor ontwikkelingen van deze standaarden ook invloed hebben op de toekomstige ontwikkelingen van VERA.

Aedes Datastandaardenorganisatie
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Toeleveringsketen
 • Vergunning/toezicht/handhaving
 • Overige
Standaard
VISI: Voorwaarden Invoering Standaardisatie ICT in de Bouw 

VISI is een open standaard voor digitale communicatie. Met behulp van VISI bepaal je wanneer (proces), wie (rol), wat (informatie), aan wie (rol) aanlevert. Daardoor weet je van elkaar waar je aan toe bent. Je bent vrij om je samenwerking de vorm te geven die je wilt. Wijzigingen in de samenwerkingsafspraken zijn altijd traceerbaar.

digiGO
 • Planning t/m gebruik
 • Assetmanagement
 • Overige
Standaard
Webrichtlijnen GEO: Digitale toegankelijkheid geo-informatie 

Het publiceren van geo-informatie op een overheidswebsite en tegelijkertijd voldoen aan de Webrichtlijnen is zeker mogelijk. De principes, vuistregels en tips in deze handreiking helpen je om dit in de praktijk te brengen

Geonovum
 • Overige
Richtlijn
XML: Extensible Markup Language 

Bestandsformaat voor data-uitwisseling van gestructureerde gegevens op basis van platte tekst.

W3C
 • Planning t/m gebruik
 • Overige
Standaard

Dit overzicht is gerealiseerd in samenwerking met de volgende organisaties: