Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Intellectueel eigendom NL/SfB overgedragen aan BIM Loket

Intellectueel eigendom NL/SfB overgedragen aan BIM Loket

04-07-2018
Sinds juni 2018 is de classificatiestandaard NL/SfB volledig in beheer bij het BIM Loket. Op 11 juni droeg het International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB) de NL/SfB aan het BIM Loket over. Sinds 2015 had het BIM Loket al een licentie om de standaard in Nederland te distribueren. De overdracht van het intellectueel eigendom door CIB geeft het BIM Loket de mogelijkheid om NL/SfB te beheren volgens de eigen normen. Dat wil zeggen open, transparant, met voldoende invloed van gebruikers en laagdrempelig beschikbaar.
Kort na de oprichting van het BIM Loket in 2015 werd NL/SfB bij het BIM Loket ondergebracht. Al snel werd duidelijk dat NL/SfB een miskende standaard was. NL/SfB werd nooit ontwikkeld voor digitale toepassingen, maar was bedoeld voor begroten (Elementenmethode) en bestekken. Daarom bestond het idee dat NL/SfB een standaard aan het einde van zijn levensfase was. Maar juist deze standaard bleek springlevend; veelvuldig gebruikt, met uitgebreide toepassingen en een grote gebruikersbasis. 

Peter Paul van 't Veen (CIB) en Jacqueline Meerkerk (BIM Loket) tekenen voor de overdracht van NL/SfB

Een gebruikersbasis die ook veel wensen had, want NL/SfB werd niet actief beheerd. Hierdoor was in de loop der tijd een groot aantal ‘dialecten’ te zijn ontstaan, met allerlei aanvullingen en verbeteringen naar eigen inzicht. Niet handig voor iets dat als standaard zou moeten gelden. Dat BIM Loket het beheer van NL/SfB wilde gaan inrichten, leidde tot een groep enthousiaste gebruikers die hun wensen en aanvullingen kenbaar maakten. Ook konden de wensen en behoeften, vervat in de ‘Nieuwe Lijst’ nu beter landen op het platform van BIM Loket. Er wordt dus weer gezamenlijk gewerkt aan dé NL/SB standaard in plaats van allerlei eigen dialecten.

Het CIB werkte hieraan eerder al soepel mee door het BIM Loket een licentie te geven voor het gebruik en de distributie van NL/SfB. De afspraak hierbij was om na een jaar de licentie-overeenkomst te evalueren, om te beoordelen of de reikwijdte breed genoeg was voor een optimaal beheer. Dat bleek na een jaar niet zo te zijn. Vandaar dat beide partijen hebben besloten de NL/SfB volledig over te dragen aan BIM Loket, inclusief alle Intellectuele eigendomsrechten. 

Vooruitlopend hierop is een Beheercommissie ingericht die een visie en strategie op het beheer en (vooral ook) de verdere ontwikkeling van de standaard ontwikkelt. Na de zomer komt een whitepaper hierover beschikbaar. Daarna wordt snel de volledige beheerorganisatie ingericht, conform het Beheerdocument van het BIM Loket, met een expertcommissie, gebruikerscommissie en regelmatige gebruikersbijeenkomsten.
 
Logo NL-SfB