Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Nationale en internationale ontwikkelingen: van COINS naar ICDD

Nationale en internationale ontwikkelingen: van COINS naar ICDD

16-06-2019
COINS 2.0 gaat op termijn plaats maken voor de internationale norm ICDD, die deels op COINS wordt gebaseerd. Maar het duurt nog wel twee jaar voor die vervanging een feit is. Wat betekent dit voor de huidige COINS-gebruikers?
COINS 2.0 wordt in Nederland gebruikt voor uitwisseling van digitale bouwwerkinformatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers via zogenaamde ‘informatie-containers’. Dat zijn zip-files met digitale projectdocumenten en/of datasets, inclusief metadata die de relaties aangeven tussen de verschillende documenten en datasets in de container. Gebruik van COINS 2.0 wordt voornamelijk voorgeschreven door twee opdrachtgevers: Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. Ook internationaal bestaat de behoefte om digitale gegevens over veranderingen in een bouwwerk betekenisvol uit te wisselen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Onder de vlag van ISO wordt gewerkt aan de internationale norm ISO 21597 “Information Container for Data Delivery” (ICDD), waarvoor onder andere COINS 2.0 model staat. Finland, Duitsland en ook buildingSMART International brengen verwante initiatieven in. De Nederlandse inbreng in dit internationale normalisatiewerk loopt via de NEN-commissie 381184 “Informatie-integratie en interoperabiliteit”, waarin BIM Loket ruim is vertegenwoordigd. 

Intussen staan de ontwikkelingen in Nederland niet stil. Gebruikers hebben ervaren dat de toepassing van COINS 2.0 in combinatie met eigen Object Type Lybraries (OTL’s) in de praktijk zeer complex is, met name in projecten waarin sprake is van grote hoeveelheden bouuwwerkdata en areaalgegevens. Een evaluatieonderzoek, in opdracht van RWS uitgevoerd door TNO, heeft geleid tot aanbevelingen om de datamodellen voor COINS en OTL’s simpeler in te richten en beter op elkaar af te stemmen. Om de internationale gemeenschap te behoeden voor dezelfde valkuilen, heeft de NEN-commissie deze aanbevelingen inmiddels ook ingebracht in de ICDD-ontwikkeling.  

Internationaal is afgesproken dat de ISO 21597 voor ICDD, zodra gereed, door CEN ook zal worden geaccepteerd als Europese Norm (EN). Nationale normalisatie-instituten die zijn aangesloten bij CEN, zijn verplicht om vastgestelde EN-normen over te nemen. Een en ander betekent, dat ICDD op enig moment als NEN-EN-ISO 21597 in Nederland ‘terugkomt’.  De intentie van de Beheercommissie VISI/COINS is om in ons land vervolgens COINS 2.0 te vervangen door ICDD. Het kan echter nog wel een tot twee jaar duren voordat de NEN-versie van de ICDD-norm verschijnt. Daar willen belangrijke stakeholders niet op wachten. Daarom hebben de organisaties die zijn betrokken bij de NEN-commissie 381184, waaronder BIM Loket, besloten om vooruitlopend op de ICDD-norm de NTA 8035 “Semantisch modelleren in de gebouwde omgeving” te ontwikkelen *. 

In essentie beschrijft deze NTA het eenvoudiger en laagdrempelige alternatief voor COINS 2.0, dat ook is ingebracht in de ICDD-ontwikkeling. Op het moment van schrijven is de NTA 8035 in concept gereed.  De expertcommissies van COINS, VISI en CB-NL denken actief mee over verbeteringen en verduidelijkingen die nog nodig of gewenst zijn. De NTA 8035 wordt naar verwachting na de zomervakantie gepubliceerd. Vervolgens zal de Beheercommissie COINS beslissen of we de COINS-standaard - vooruitlopend op de ICDD - alvast kunnen aanpassen aan de NTA 8035. Softwareleveranciers kunnen dan aan de slag kunnen en opdrachtgevers kunnen in nieuwe contracten alvast het laagdrempelige alternatief voor COINS 2.0 voorschrijven. We weten hoe we het anders willen, dus waarom wachten op formele publicatie van ICDD? 
 
*) Een NTA – Nederlandse Technische Afspraak – heeft een lagere status dan een NEN-norm en geldt in principe alleen voor de partijen die samen die afspraak maken. In de NTA 8035 participeren Rijkswaterstaat, Gelderland, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Semmtech, BIM Loket en TNO. Een NTA is per definitie tijdelijk; de NTA 8035 kan vervallen zodra de ICDD-norm is gepubliceerd.

 
COINS logo nieuw