Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Standaarden > NLRS

NLRS

De NLRS (Nederlandse Revit Standaard) is een open standaard die afspraken vastlegt over het gebruik van naamgeving, modelstructuur, gebruik van parameters, etc. voor het softwarepakket Autodesk Revit. De NLRS faciliteert het gebruik van andere open standaarden zoals CB-NL, IFC en NL/SfB. Hierdoor wordt informatie eenduidig en uniform gestructureerd. Ook is de informatie in het gebouwmodel eenvoudig herbruikbaar. NLRS draagt zo bij aan de interoperabiliteit en helpt vendor lock-in te voorkomen.

Bij bouwprojecten zijn vele disciplines betrokken vanaf de ontwerp- tot en met de uitvoering- en beheerfase. Hoewel alle disciplines in een bouwproject gegevens uitwisselen, sluiten hun modellen en informatiebehoefte vaak niet op elkaar aan. Vaak worden hiervoor afzonderlijke projectafspraken gemaakt. Ieder van deze disciplines maakt namelijk gebruikt verschillende bibliotheken van bouwobjecten en richt een gebouwmodel op zijn eigen manier in. Informatie in het gebouwmodel is daardoor lastig herbruikbaar. Dit is een veelvoorkomend probleem, bijvoorbeeld bij aanbestedingen: de opdrachtgever krijgt IFC-bestanden van verschillende aanbieders die niet met elkaar vergeleken of gecombineerd kunnen worden.

NLRS lost dit probleem op voor gebruikers van het modelleringspakket Autodesk Revit, door de Revit gebouwmodellen en de bibliotheekstructuur voor bouwobjecten te standaardiseren. Hierdoor is informatie eenduidig en uniform gestructureerd. En is het onder andere mogelijk om vanuit Revit gestandaardiseerde en leveranciersonafhankelijke IFC-bestanden exporteren met een eenduidige uniforme structuur. Daardoor zijn de IFC-bestanden door de ontvangende partij (bijvoorbeeld een aanbestedende overheidsorganisatie) eenduidig te interpreteren en gebruiken, ook als deze geen Autodesk Revit gebruikt.Beheerder: Revit Standards Foundation
De NLRS is een nadere uitwerking voor de Nederlandse markt van de Revit Standards. Een Belgische (de BERS) en een internationale variant (RS) zijn in de maak. De Revit Standards Foundation werkt conform de BOMOS-richtlijn voor het beheer van open standaarden. Zo kent de stichting een onafhankelijke Technische Commissie en meerdere expertgroepen. In mei 2018 is de NLRS erkend door het Forum Standaardisatie als een aanbevolen open standaard.

Meer informatie: www.revitstandards.org 
Technische vragen: tc@revitstandards.org
Stakeholder worden: board@revitstandards.org