Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Onderzoek ILS’en in Nederland

Onderzoek ILS’en in Nederland

15-10-2019
Informatieleveringsspecificaties (ILS) zijn een middel om afspraken vast te leggen over te leveren informatie. Het aantal ILS’en in de markt groeit, en daarmee de verwarring over de precieze inhoud van het begrip “ILS”. Om voor helderheid te zorgen in de dreigende wildgroei, heeft het BIM Loket de ILS-initiatieven in de Nederlandse B&U sector geïnventariseerd.
“Eenmalige invoer en meervoudig hergebruik van data” is één van de basisprincipes van BIM. Om hergebruik mogelijk te maken, stellen bouwpartners eisen aan de inhoud en vorm van de data die zij wensen te ontvangen. Die eisen nemen ze op in Informatie LeveringsSpecificaties (ILS). Om niet voor ieder project opnieuw het wiel te hoeven uitvinden, zijn in de B&U-sector her en der ‘standaard’ ILS’en ontwikkeld. Zo zijn er inmiddels ILS’en vanuit de gezichtspunten van opdrachtgevers (zoals de RVB BIM Specificatie), ontwikkelende bouwers (zoals de ILS Ontwerp & Engineering) en toeleveranciers (zoals de ILS Kalkzandsteenwanden). Ook individuele bedrijven ontwikkelen hun eigen standaard ILS’en. 

Sommigen in de bedrijfstak spreken van een wildgroei aan ILS’en; de roep om regie wordt steeds luider. Het BIM Loket wil de regierol graag oppakken en is gestart met een inventariserend onderzoek: welke ILS-initiatieven zijn er en wat zijn hun overeenkomsten en verschillen? De rapportage van het onderzoek kunt u hier downloaden van de BIM Loket website.
 
ILS onderzoek