Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Open BIM-standaarden GB-CAS, NLCS en VISI opgenomen in BIM Loket

Open BIM-standaarden GB-CAS, NLCS en VISI opgenomen in BIM Loket

28-01-2016
Met ingang van 1 januari 2016 zijn de open BIM-standaarden GB-CAS, NLCS en VISI onder de hoede van het BIM Loket gekomen. De betrokken stuurgroepen en het Bestuur BIM Loket namen hiertoe vorig jaar het besluit. Samen met CB-NL en NL/SfB, die al vorig jaar werden ondergebracht, omvat het BIM Loket beheerportfolio nu vijf open BIM-standaarden.
Het BIM Loket is een onafhankelijke stichting waarin de relevante kennisinstituten rond open BIM-standaarden in Nederland samenwerken: SBRCURnet, CROW, STABU, Geonovum, Ketenstandaard Bouw & Installatie en buildingSMART Benelux. De opname van standaarden in het BIM Loket past in het streven van de betrokken partijen om de regie en coördinatie van open BIM-standaarden centraal te organiseren.

GB-CAS
Het Geïntegreerd Bouwen CAD-Afsprakenstelsel (GB-CAS) is een standaard voor 2D CAD-tekeningen en informatie-uitwisseling voor de B&U-sector. Met GB-CAS kan er goede informatie-uitwisseling tussen verschillende bouwpartners plaatsvinden op het gebied van tekenen. Het verlies van informatie wordt zo beperkt, zo mogelijk uitgesloten, bij informatie-overdracht. Voor CAD applicatie-ontwikkelaars is GB-CAS een leidraad voor de ontwikkeling van software waarmee CAD-gebruikers automatisch op basis van GB-CAS kunnen werken. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) schrijft de standaard voor in de RVB BIM Norm voor te leveren 2D extracten uit een BIM. GB-CAS was tot dit jaar in beheer en eigendom van STABU. STABU draagt de rechten over aan het BIM Loket. GB-CAS zal voortaan als open standaard door het BIM Loket worden beheerd.

Meer informatie over GB-CAS: bimloket.nl/GB-CAS.

NLCS
De Nederlandse CAD Standaard voor de GWW-sector (NLCS) is dé standaard voor uitwisseling van informatie in CAD-tekeningen voor de GWW-sector. De NLCS bevat basisafspraken over het omgaan met metadata, digitaal tekenen, het uiterlijk van de tekening en – vooral – de bestandsopbouw van CAD-tekenwerk. Deze afspraken zijn onafhankelijk van de CAD-platforms die geleverd worden door softwareleveranciers. NLCS heeft meerdere doelen: het vermijden van dubbel werk, het voorkomen van misverstanden, efficiëntere communicatie en effectievere project-en bedrijfsvoering met minder kosten. Rijkswaterstaat, Dienst Vastgoed Defensie en Gemeentewerken Rotterdam schrijven sinds 1 maart 2012 de NLCS voor, net als veel gemeenten en provincies. Het beheer van NLCS viel tot dit jaar onder verantwoordelijkheid van SBRCURnet.
Op 1 maart a.s. wordt NLCS versie 4.1 uitgebracht. Een belangrijke toevoeging is dat een ‘as built’ NLCS-tekening van een gerealiseerd project in de buitenruimte nu kan worden omgezet naar een GIS-bestand. Zo kan de nieuwe situatie gemakkelijk worden doorgevoerd in de – wettelijk verplichte – Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT). Dit is slechts één van de ontwikkelingen die de Projectgroep NLCS voor 2016 in petto heeft. Ambitie is om de NLCS te positioneren als een volwaardige ‘level 2 BIM standaard’ (zie de BIR Kenniskaart 1: Nederlandse BIM levels).

Meer informatie over NLCS: bimloket.nl/NLCS.

VISI
VISI vormt de basis voor communicatie en informatieoverdracht in organisaties en (bouw)projecten en zorgt voor een goede verdeling van de verantwoordelijkheden in een project. Met deze sectorbrede open processtandaard kunnen bouwpartijen hun communicatieafspraken structureren, bewaken en bewaren. De VISI-standaard staat vermeld op de “Pas toe of leg uit”-lijst van het Forum Standaardisatie. Het beheer viel tot dit jaar onder verantwoordelijkheid van CROW. De activiteiten voor het beheer en de actualisatie van de VISI-standaard worden vanaf 2016 onder de vlag van het BIM Loket voortgezet, met de kwaliteit die de gebruikers gewend zijn. De VISI-stuurgroep beschouwt de komende tijd als een overgangsperiode waarin zij met haar achterban (kerngroep, technische commissie, gebruikerscomité, in-kind) het beheer zal continueren. De continuïteit van de standaard, en daarmee ook het predicaat ‘uitstekend beheerproces’ van het Forum Standaardisatie, is met de overdracht volledig gewaarborgd.

Meer informatie over VISI: bimloket.nl/VISI.