Gebruiksscenario's CB-NL

Scenario 0

Ik wil opzoeken in CB-NL ‘thesaurus’ wat de betekenis is van een begrip in de bouw (ook wel het woordenboek genoemd). We bieden op basis van skos definities/omschrijvingen aan de gebruiker, die eventueel daar naar kan verwijzen. Dit kan op basis van online hulpmiddelen met een gebruiksvriendelijke interface.

Scenario 1

Ik wil een OTL (ontologie in linked data) maken voor mijn organisatie die voldoet aan de NEN2660. Wij bieden een kernmodel op basis van rdfs in de vorm van een file (serialisaties te bepalen) die als kapstok dient voor de organisatie-OTL. De organisatie kan zijn objecten, kenmerken/eigenschappen, activiteiten e.d. koppelen aan de haken van die kapstok (subtyperen, extenden). Dit houdt in dat we de verschillende haken die men nodig kan hebben voor een OTL integraal moeten aanbieden, met de mogelijkheid een haak niet te gebruiken.

Scenario 2

Ik wil mijn BIM-standaard (linked data) koppelen aan het Kernmodel. Hiertoe dien ik herkenbare objecten en eigenschappen in het Kernmodel te vinden, waarop ik de concepten van mijn standaard kan subtyperen / extenden. De betreffende standaard in linked data heeft benoemde relaties. Wij bieden een Kernmodel in de vorm van een file (serialisaties te bepalen) en in de vorm van een online opvraag mechanisme (sparql end-point) die als kapstok dient voor de koppeling van de standaard. De gekoppelde standaard indien gewenst ook binnen de CB-NL omgeving worden gepubliceerd of oproepbaar worden gemaakt. Op deze manier voldoe ik met mijn standaard impliciet aan de NEN2660. Dit geldt bij een volledige koppeling.

Scenario 3

Ik wil mijn standaard mappen (relateren) aan objecten (en wellicht eigenschappen) van CB-NL, maar mijn standaard is niet beschikbaar als linked data. We willen in de toekomst een mappingtool aanbieden om dit te realiseren, nu zal dit nog aan de hand van een csv-bestand (of xml) van de inhoud moeten gebeuren.

Wat is de meerwaarde van het Kernmodel?

Voor een uitgebreide toelichting op het Kernmodel CB-NL, zie bijgaand document.