Home Standaarden en richtlijnen Open BIM-standaarden

 

VISI is een afsprakenstelstel voor het digitaal uitwisselen van formele communicatie. Het zorgt voor een goede verdeling van de verantwoordelijkheden in een project. Met deze algemeen geaccepteerde en sectorbrede open processtandaard kunnen bouwpartijen hun communicatieafspraken structureren, bewaken en bewaren.

Wie met VISI werkt, kan snel schakelen en zorgt voor een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden. Het resultaat: een kwalitatief hoogwaardig bouwproject met kortere doorlooptijden en een beheersing van kosten. Met deze internationaal geaccepteerde open standaard, werken opdrachtgever en opdrachtnemer samen aan één transparant digitaal communicatiedossier. Zo is er altijd duidelijkheid over de rolverdeling en worden procedures vlot doorlopen. Projectdossiers zijn actueel en compleet, en rapportages snel beschikbaar.

Zie ook

Deel deze pagina: