Home Standaarden en richtlijnen Open BIM-standaarden

VISI

 

Alle informatie over VISI vindt u voortaan op www.bimloket.nl/visi

VISI is een afsprakenstelstel voor het digitaal uitwisselen van formele communicatie. Het zorgt voor een goede verdeling van de verantwoordelijkheden in een project. Met deze algemeen geaccepteerde en sectorbrede open processtandaard kunnen bouwpartijen hun communicatieafspraken structureren, bewaken en bewaren.