BIM Loket Online Friday: Drukte in de ondergrond

BIM Loket Online Friday: Drukte in de ondergrond

BIM Loket Online Friday: Drukte in de ondergrond

Deze Online Friday gaat over de ondergrondse drukte in het Amsterdamse Wallengebied. Marco Scheffers en Michiel van der Post gaan in op de problematiek en de inspanningen van de gemeente om te komen tot goede assetinformatie. 

Ondergrondse drukte in de Amsterdamse Wallen

Wie kent de Amsterdamse Wallen niet? Het gebied kent grote uitdagingen, zoals het herstel van kades en bruggen, klimaatadaptatie en de energietransitie, met een veelheid aan stakeholders. De gemeente Amsterdam pakt deze vraagstukken samen met de stakeholders op, door middel van een integraal gebiedsplan waarin ambities en beleid worden verbonden met de uitvoeringsprojecten en het beheer.

Alle lichten op groen voor betere samenwerking

In deze Online Friday vertelt Marco Scheffers (gemeente Amsterdam en City Deal Openbare Ruimte) over de noodzaak voor de gemeente en haar partners en opdrachtnemers om samen te werken. Michiel van der Post (gemeente Amsterdam) licht toe wat de gemeente zelf doet om te komen tot goede basisinformatie over haar assets door het ontwikkelen van Asset Informatie Eisen.

Datum en tijd

Deze online sessie duurt van 15:00-16:00 uur.

Aanmelden

Kijk voor meer informatie en gratis deelname op de registratiepagina.

Over de Online Fridays

Maandelijks praten we online een uurtje bij over de ontwikkelingen in de wereld van digitalisering van de gebouwde omgeving. Op vrijdagmiddag delen we het laatste nieuws, peilen de stemming en behandelen een actueel thema. Informeel, maar met inhoud.

Meer informatie en registraties van eerdere Online Fridays vind je hier.

Datum

21 oktober 2022

Locatie

Online