Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 13 oktober 2022
BIM Loket en digiGO samen verder in het “nieuwe” digiGO
Uitvoeringsagenda vormt gemeenschappelijke basis

BIM Loket en digiGO samen verder in het “nieuwe” digiGO

BIM Loket en digiGO gaan onder één naam verder: digiGO. Het is de uitkomst van een proces van integratie dat al enige tijd gaande is.

Uitvoeringsagenda vormt gemeenschappelijke basis 

Dit voorjaar verscheen de Uitvoeringsagenda digiGO, waarin de ambities, diensten en activiteiten van BIM Loket en digiGO in samenhang zijn uitgewerkt. Sinds april houden BIM Loket, het programmateam DSGO en het Digiteam samen kantoor in het Bouwhuis in Zoetermeer. Op alle fronten schoven de teams en organisaties steeds meer in elkaar. De komende tijd wordt dat ook naar buiten toe zichtbaar. Tijdens de D-Day op 7 oktober kondigde BIM Loket-directeur Pieter van Teeffelen daarom aan dat dit de laatste editie onder de vlag van het BIM Loket zou zijn.

De naam BIM Loket verdwijnt en ‘het merk’ digiGO verandert van een campagne-achtige beweging in dé nieuwe thuisbasis voor digitale samenwerking in de gebouwde omgeving. Het nieuwe digiGO bundelt de verworvenheden, het netwerk en de waarden van het BIM Loket met het bestuurlijke netwerk en de slagkracht van het huidige digiGO.

Het afscheid van de naam en het vertrouwde gezicht van het BIM Loket vatten we niet licht op. We willen je dan ook meenemen in een proces van stapsgewijze verandering. Vanaf november zullen alle uitingen van het BIM Loket een nieuw logo krijgen, waarin digiGO en BIM Loket gecombineerd zijn. In de maanden daarna werken we geleidelijk naar een nieuw digiGO gezicht, waar bestaande BIM Loketters zich in zullen herkennen. In het najaar van volgend jaar moet het nieuwe gezicht van digiGO zijn volledige beslag hebben gekregen.

Achtergrond

BIM Loket werd in 2015 opgericht als organisatie om het beheer van open BIM-standaarden te coördineren, en de toepassing te bevorderen. In de loop der jaren ontwikkelde het BIM Loket zich tot een neutraal “clubhuis” voor koplopers op het gebied van digitalisering in de gebouwde omgeving. Diverse nieuwe initatieven, zoals de BIM basis ILS en de BIM basis Infra, vonden er een thuis. Activiteiten als de jaarlijkse D-Day, Dialoogtafels en Online Fridays versterkten de communityfunctie van het BIM Loket.

In 2018 droeg het BIM Loket bij aan de totstandkoming van DigiDealGO, die voortkwam uit de Bouwagenda. Deze digitaliseringsdeal werd door 37 sleutelorganisaties uit de ontwerp-, bouw- en technieksector, de toeleverende industrie en organisaties uit het cluster beheer & onderhoud ondertekend. De Bouwagenda heeft haar aanjagersrol overgedragen aan de Bouw Digitaliserings Raad (BDR). De digitaliseringsdeal is nader uitgewerkt en kreeg een naam en uitstraling die de urgentie onderstreept: digiGO. Onder de paraplu van digiGO wordt dagelijks hard gewerkt aan versnelling van de digitale samenwerking in de gebouwde omgeving.