Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home Nieuws 8 december 2022
Slimmer data uitwisselen door nauwe samenwerking ILS O&E en ILS Configurator

Slimmer data uitwisselen door nauwe samenwerking ILS O&E en ILS Configurator

Versie 1.1 van de Informatieleveringsspecificatie Ontwerp & Engineering (ILS O&E) wordt de komende weken omgezet naar een ‘slimme’ dataset, ofwel Object Type Library (OTL). 

‘De bedoeling is dat eind van dit jaar de eerste versie van de OTL wordt gepubliceerd. Deze wordt eerst gedeeld met alle ILS O&E commissies. Vervolgens gaan we in 2023 samen nadenken over hoe we de inhoud nog beter en specifieker krijgen. Voor de ILS Configurator, maar ook voor de rest van Nederland’, legt Oeds de Meer namens de Beheercommissie ILS O&E uit.

Vragenwizard afgestemd op ILS O&E

Hoe zet je de stap van een algemene vragenwizard voor een ILS, naar een vragenwizard waarmee je gemakkelijk een ILS Ontwerp & Engineering oplevert? Dat is een vraag waar de commissies die de ILS O&E ontwikkelen zich de komende tijd over buigen. Oeds: ‘Een uitdaging, die is ontstaan doordat we steeds nauwer samenwerken met de initiatiefnemers van de ILS Configurator.’ De ILS Configurator is een online hulpmiddel om snel en eenvoudig tot een optimale samenstelling van een ILS te komen op basis van actuele richtlijnen en standaarden. Inmiddels is er een prototype van de ILS Configurator ontwikkeld, en wordt er gewerkt aan een onderliggende vragenwizard.

Waarom hoorden we zo weinig?

De afgelopen maanden kwamen de commissies die de ILS O&E ontwikkelden tot de conclusie dat dit traject moet worden afgestemd met de ontwikkeling van de ILS Configurator. Beheercommissielid Stefan van Dijk: ‘Om beide zo goed mogelijk te laten aansluiten op de werkpraktijk, en tot een succes te maken. Een traject dat heel wat voeten in de aarde had, waardoor er minder tijd was voor communicatie naar buiten. Dat zijn we ons zeer bewust en daarom pakken we die handschoen nu graag weer op.’

Wat gaat er nu gebeuren?

Voor de ontwikkeling van de ILS O&E staan de komende weken de volgende procesbepalende momenten op de rol. Stefan: ‘De nog resterende weken van 2022 zijn we bezig met het omzetten van de ILS O&E versie 1.1 naar een gestructureerde set van data, ook wel een Object Type Library (OTL) genoemd. Deze kan vervolgens gekoppeld worden aan programma's zoals de ILS Configurator, die de data slim kan bevragen en als informatie teruggeeft aan de gebruiker.’

Begin 2023 wordt gestart met het koppelen van data uit de OTL aan de vragenwizard die ze voor de ILS Configurator aan het voorbereiden zijn. Oeds: ‘Dat betekent dat we gaan onderzoeken hoe de Configurator onze ILS O&E zou moeten bevragen, zodat die Configurator straks de juiste informatie oplevert. Dit gaan we met alle ILS O&E commissies uitwerken, testen en reviewen.’

Richtlijn blijft beschikbaar

Overigens blijft versie 1.1 van de ILS O&E tijdens het ontwikkeltraject met de ILS Configurator beschikbaar in de huidige vorm (Excel of PPT), via de digiGO BIM Loket website. Oeds: ‘Hiermee blijven wij als richtlijn voor de hele sector toegankelijk. Bovendien zijn we voornemens dat de OTL die we beschikbaar stellen software-onafhankelijk toegepast kan worden. Dit doen we in eerste instantie als los bestand, tot het moment dat de ILS Configurator gereed is.’ Te zijner tijd kunnen gebruikers de OTL raadplegen via de Laces Hub. Een online platform om data te delen.

Wat is de ILS O&E?

De ILS Ontwerp & Engineering is een toepassingsrichtlijn, die houvast biedt en tips geeft voor het gestructureerd en eenduidig uitwisselen van informatie in de ontwerp- en engineeringsfase van een bouwproject. Deze richtlijn kun je daarom zien als een verdieping op de BIM basis ILS.