Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek

Wie steunen de ILS Configurator?

Naast de grote groep van 130 meedenkers, wordt de ontwikkeling gesteund door het EFRO-programma REACT EU. De belangrijkste doelstelling van dit fonds is ervoor zorgen dat Europa duurzamer, digitaler en veerkrachtiger wordt. De private cofinanciering voor het ILS Configurator wordt ingevuld door onze stakeholders met vertegenwoordigers uit alle richtingen van de gebouwde omgeving.  

Lees ook ‘Informatie-uitwisseling op projecten in de B+U radicaal verbeteren? Zo lukt het' 

Steun de ILS Configurator ook!

Neem contact op met het team achter de ILS Configurator.

De ontwikkeling van de ILS Configurator wordt uitgevoerd onder de vlag van het BIM Loket. Het project wordt gesteund door het EFRO-programma REACT EU en is benoemd als versnellingsproject bij digiGO.