Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home Nieuws 20 april 2023
“Het is echt heel bijzonder wat we hier op technologisch vlak doen”
ILS Configurator bijna klaar om te gebruiken

“Het is echt heel bijzonder wat we hier op technologisch vlak doen”

Denk jij bij de afkorting ILS ‘Pfff, tijdrovend en ingewikkeld’? Dan moet je dit interview met Jeffrey Truijens en Niels Groot zeker even lezen! Met digiGO BIM Loket en meer dan honderd andere mensen uit de branche werkten zij de afgelopen 4 jaar aan de ILS Configurator. Dinsdag 9 mei lanceert digiGO BIM Loket deze tool, die door alle partijen in de branche gebruikt kan worden en informatie-uitwisseling op projecten radicaal verbetert. Dit is niet zomaar even iets. Hier wil je meer van weten.

Met een lach vertellen ze bij de start van dit interview dat ze elkaar de laatste jaren meer spraken dan hun eigen collega’s. Jeffrey Truijens (Informatie- en Proces Specialist en partner bij architectenbureau VDNDP) en Niels Groot (BIM-Regisseur bij Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen) werkten samen bijna 4 jaar aan de ontwikkeling van de ILS Configurator.  

Eenvoudig informatievragen uitwisselen

Deze tool helpt ketenpartners in ontwerp, bouw en techniek om eenvoudig en uniform hun informatievragen uit te wisselen met elkaar. Dat klinkt in eerste instantie misschien niet zo sexy, maar informatie goed uitwisselen is cruciaal voor goede samenwerking. En goede samenwerking is weer heel belangrijk voor je projectresultaten en hoe leuk je collega’s of medewerkers het vinden om op het project te werken. Fundamentele onderwerpen voor elk bedrijf in de bouw en techniek, zeker in de huidige tijd.  

Niels Groot (links) en Jeffrey Truijens (rechts) ontwikkelden samen met meer dan 100 mensen uit de bouwbranche de ILS Configurator.

Door en voor alle partijen in de branche 

De ontwikkeling van de ILS Configurator begon als een redelijk bescheiden idee, maar mede dankzij brede financiële steun uit de sector en een substantiële Europese subsidie groeide het uit tot een geavanceerd softwareontwikkelingsproject waar meer dan 130 professionals uit de branche over meedachten. Op dinsdag 9 mei vindt de feestelijke lancering plaats van de ILS Configurator. Dan stelt digiGO BIM Loket de ILS Configurator beschikbaar voor alle partijen in de branche. In aanloop daarnaartoe spraken we met Niels en Jeffrey over hoe het idee voor deze tool ontstond en wat ook jíj straks allemaal met de ILS Configurator kunt doen.

“We wilden dat de ILS Configurator voor zowel de expert als de niet-expert een passende tool is. Dat ze elkaar juist ook vinden in de tool.” 

Wat is een ILS? 

ILS staat voor informatieleveringsspecificatie. In een informatieleveringsspecificatie maken projectpartners afspraken over de informatielevering tijdens een bouwproject, zodat alle partners hun werk goed kunnen uitvoeren. Dit kan gaan om informatie die nodig is gedurende het proces of om informatie die nodig is gedurende de gebruiksfase. 

In een ILS wordt vastgelegd welke bouwwerkinformatie door wie wordt aangeleverd, waar deze informatie te vinden is en wanneer ze beschikbaar is. Belangrijk, want samenwerken gaat beter als de informatie waarop we bouwen uitwisselbaar, gestructureerd, eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar is. Een ILS is vaak onderdeel van het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Projectoverstijgende verandering 

Niels en Jeffrey leerden elkaar 6 jaar geleden kennen in het clubhuis van digiGO BIM Loket. Daar dachten ze actief mee over het verbeteren van digitale samenwerking, omdat ze er allebei van overtuigd zijn dat de samenwerking in de branche slimmer kan. 


Niels legt op het Ketenstandaardcongres uit wat de ILS Configurator inhoudt.

Jeffrey: “De bouw is een klassiek project-georiënteerde sector. Een goed idee opschalen wordt vaak gezien als een illusie, omdat elk project weer anders is. Wij willen het tegendeel laten zien; dat project overstijgende verandering wél mogelijk is.” De ILS Configurator is nu bijna klaar voor gebruik, de lancering vindt plaats op 9 mei. Dat betekent ook direct de aftrap voor de verdere ontwikkeling ervan. De ILS Configurator is namelijk zó gebouwd, dat in de nabije toekomst allerlei datakoppelingen mogelijk zijn. 

Zeer geavanceerde technologie

Niels: “De visie is dat de ILS Configurator het startpunt wordt van de digitale workflow. Hiervoor zijn verschillende uitbreidingen en nieuwe functionaliteiten nodig om dat te realiseren. De release die we 9 mei gaan doen is eigenlijk nog maar de start.” 

Jeffrey: “Datagedreven werken is nog enorm in ontwikkeling. We houden rekening met die ontwikkeling door te kiezen voor geavanceerde technologie. Het is een duurzame, toekomstgerichte en schaalbare tool geworden. Door gebruik te maken van Linked Data zijn talloze koppelingen mogelijk. En de tool is nu bijvoorbeeld ontwikkeld voor de B&U, maar kan ook worden verbreed naar de GWW. Daar hebben we continu rekening mee gehouden. Het is echt heel bijzonder wat we op technologisch vlak doen.” 

“Van document-georiënteerd werken gaan we nu in de branche de stap maken naar informatie-georiënteerd werken. Er is zoveel mogelijk als je je informatie goed op orde hebt! Denk aan alle analyses die dan mogelijk zijn. Nee, wij zijn nog niet klaar. Dit is inderdaad nog maar het begin.” 


Branchebreed initiatief 

De bedrijfs- en discipline-overstijgende samenwerking die ontstond bij het digiGO BIM Loket resulteerde eerst in een BIM basis ILS. Als je in je werk veel bezig bent met informatie-uitwisseling, ken je deze BIM basis ILS waarschijnlijk wel. Meer dan 500 organisaties - ontwerpers, bouwers, adviseurs, opdrachtgevers – adopteerden de BIM basis ILS inmiddels. 


De BIM basis ILS is de noodzakelijke basis om uiteindelijk op een project informatie op een uniforme en gestructureerde manier uit te wisselen. Pas als deze afspraken goed zijn geborgd kun je verder met het vraagstuk: welke informatie gaan we uitwisselen?

Jeffrey: “Vanuit die BIM basis ILS ontstond de ILS Ontwerp & Engineering, om de informatiebehoefte voor de ontwerp- en engineeringsfase eenduidig en herkenbaar te communiceren. We merkten dat zoveel partijen dit initiatief toejuichten. En we wisten: het kan nog slimmer. Zo zijn we op het idee gekomen een configurator te maken.”

Geschikt voor zowel expert als leek

Het bouwen van deze configurator was allerminst eenvoudig. “Je moet ongelofelijk veel keuzes maken om zoiets te kunnen ontwikkelen”, vertelt Jeffrey. “We wilden dat de configurator voor zowel de expert als de niet-expert een passende tool is. Dat ze elkaar juist ook vinden in de tool. Voor de niet-experts is er een vragenwizard die gebruikmaakt van de collectieve kennis die we erin hebben gestopt. Dat allemaal uitdenken is het resultaat van 4 jaar ontwikkeling en daar zijn heel veel mensen uit de branche bij betrokken geweest, die allemaal hun kennis en ideeën hebben ingebracht.”

Niels: “Deze mensen herkenden zich in onze missie en meldden zich uit zichzelf aan om mee te denken. Ze werden daar niet voor betaald en maakten er hun eigen tijd voor vrij of kregen daar van hun werkgevers ruimte voor. Ze stelden belangeloos hun kennis beschikbaar om dit te maken. Om de sector verder te brengen. Dat is gewoon supergaaf.” 


Geavanceerd softwareontwikkelingsproject 

Wat de ontwikkeling van de ILS Configurator óók ingewikkeld maakte: het werd een complexe softwareontwikkeling. Niels: “Bij het bouwen van zo'n tool kwam veel meer kijken dan we hadden gedacht. Gaandeweg bleek dat veel meer partijen met hetzelfde probleem zaten, namelijk dat de complexiteit van een ILS het gebruik en dus de adoptie ervan in de weg zat. Daardoor groeide onze scope enorm en zo groeide dit project uit tot een geavanceerd softwareontwikkelingsproject. Een proces waarin we softwarebouwers hebben geselecteerd, onze visie uitwerkten en zo precies mogelijk probeerden te beschrijven wat je met de tool moest kunnen doen om daarmee de tool te ontwikkelen.” 


Versnellingsproject van digiGO 

Jeffrey: “En een proces van de financiering rondkrijgen. Zo zijn we eerst een versnellingsproject geworden van digiGO en hebben we later samen met Diane van Herpen van Eigen Haard succesvol gepitcht voor een digitale Europese subsidie. Van daaruit waren ook veel (branche)organisaties bereid om mee te investeren.”
 

Niels: “Die pitch was nog wel een ding. Dat was een Dragons’ Den-achtige setting, we hadden een heel rollenspel in elkaar gezet. Best spannend en enigszins verrast hoorden we een half uur na die pitch al dat we de subsidie hadden binnengehaald.” 


Wil je weten hoe de ILS Configurator precies werkt? Hier vind je de uitleg.