Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home Nieuws 1 januari 1970
Harry Louwenaar overleden

Harry Louwenaar overleden

Na een kort ziekbed overleed begin mei onze digiGO-collega Harry Louwenaar. Vanaf de start van digiGO voerde Harry de regie over de communicatie en leidde hij tal van evenementen. Met zijn tomeloze energie en humor wist hij partijen te verbinden en de digiGO-beweging gestalte te geven. Harry was én bleef super betrokken, ook nadat duidelijk werd dat hij niet meer beter zou worden. Op 9 mei vond onder grote belangstelling zijn uitvaart plaats. 

Pieter van Teeffelen, directeur digiGO, mist zijn professionaliteit én persoonlijkheid:

“Je kon een uur tegen Harry aanpraten over wat je wilde overbrengen, en dat kon hij terugbrengen in vijf krachtige kernachtige zinnen. In interactie was hij op z’n best: bij (online) interviews wist je nooit exact wat hij ging vragen, maar kon je erop vertrouwen dat hij de juiste boodschap spontaan en scherp uit je kreeg. Harry deed alles vanuit een eigen kracht: had visie, een duidelijke mening en overtuiging. Dan kon je weleens stevig botsen – maar altijd enkel op de inhoud. Als persoon bewaakte hij de connectie.”

Ries Bode, Programma Directeur Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving:

“In de samenwerking met Harry sprongen zijn enorme energie, creativiteit en groot oplossend vermogen in het oog. Hij was in staat om de verschillende ontwikkelingen in het digiGO werkveld goed te duiden en stond aan de basis van de positionering en communicatie over het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving. Zijn aanpak was hierbij pragmatisch en doordacht en heeft veel voor ons betekend. Harry wist altijd wel een manier te bedenken hoe het wél kon en zette zijn grote relatienetwerk in om het voor elkaar te krijgen. Samen met hem zijn belangrijke stappen gezet naar betere Digitale Ketensamenwerking in de Gebouwde Omgeving. Wij zijn hem hiervoor grote dank verschuldigd.”

Joseph Kuling, Voorzitter van de Bouw Digitaliseringsraad:

“Ik heb heel wat jaren met Harry samen mogen werken. Hij is een communicatie expert tot in zijn haarvaten. Hij was altijd op zoek naar de kern van de zaak. En dan kon hij dit zo mooi en doeltreffend verwoorden en op het podium uitdragen. Wij hebben van Harry z’n kwaliteiten en persoonlijkheid genoten. Zonder Harry zou digiGO er nu niet zo voorstaan.”

Bij digiGO zullen wij Harry als collega en mens enorm missen en wij wensen zijn familie en dierbaren veel sterkte toe in de komende tijd.