Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
BIM Loket
Bibliotheek
Home BIM Loket Plannen & verantwoording

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020: Versterkt fundament

In 2020 zette de coronacrisis de wereld op zijn kop. Het was een jaar van aanpassen en doorzetten. Tegelijkertijd bood 2020 ook uitgelezen kansen. Digitaal werken nam een vlucht. Zo ontstond onder andere het concept BIM Loket Online Friday. Inhoudelijk stond het afgelopen jaar voor een belangrijk deel in het teken van het ondersteunen en stimuleren van uiteenlopende ILS-ontwikkelingen: van de lancering van een toegankelijkere versie van BIM basis ILS tot de opstart van de ILS Configurator. Tegelijkertijd blijft het vinden van voldoende budget en het onder de aandacht brengen van standaarden een uitdaging. (Inter)nationaal is in 2020 de samenwerking versterkt: zo zijn de banden met NEN aangehaald en organiseerde BIM Loket diverse webinars over onder andere ISO 19650. DigiDealGO, het door BIM Loket gefaciliteerde programma gericht op het versneld digitaliseren van de bouw- en installatiesector, werd omgedoopt tot digiGO en verder uitgerold.

Jaarverslag 2019: Sterke basis

Het BIM Loket heeft zich sinds de oprichting begin 2015 een herkenbare en gewaardeerde positie verworven in de bouwsector. Aanvankelijk als beheersorganisatie van open standaarden, gaandeweg als clubhuis van allen die werken aan betere digitale samenwerking in de bouw. Een missie die na vijf jaar nog niet is volbracht en de komende jaren verder aan belang gaat winnen. Na de koplopers moet nu het brede midden volgen. De komende jaren blijven wij als BIM Loket met plezier de rol van aanjager spelen. Met de toetreding van de Politie en van het ministerie van BZK als vaste financiers is het financiële draagvlak aanmerkelijk versterkt. Het netwerk van koplopers rondom het BIM Loket is verder uitgebouwd, met de Bouwdeltagroep als belangrijke exponent van dit netwerk. Het geeft ons oren en ogen in de dagelijkse digitaliseringspraktijk en ontwikkelt zich tot een belangrijk, informeel klankbord. 2019 is tevens het jaar waarin de DigiDealGO uit de startblokken is gekomen en het Digiteam zijn rol is gaan invullen. BIM Loket levert hieraan op verschillende manieren ondersteuning. 

2018: Samen gericht doorpakken

De belangrijkste opbrengst van 2018 was enerzijds de professionalisering van de beheerorganisatie met implementatie van de zogenaamde “beheerdriehoek” voor de open standaarden. Anderzijds was er de succesvolle follow-up van de paneldiscussie van de Kennisdag 2017 met Bernard Wientjes, die leidde tot het project Digideal Gebouwde Omgeving (DigiDealGO). Het binnenhalen van een subsidie van het Ministerie van BZK hiervoor was een succes voor het BIM Loket. Verder is samen met de stakeholders de nieuwe Koers 2021 ontwikkeld, waar de BouwInformatieRaad in december 2018 mee instemde. Hierin is de missie voor het BIM Loket herijkt tot “katalysator en enabler: netwerkregisseur voor digitale, integrale samenwerking en vernieuwing”. Daarmee is de scope van het BIM Loket verbreed van een focus op open standaarden naar Bouw Informatie Management (BIM) in de volle breedte.

2017: Samen kom je verder

Het jaar stond in het teken van de Bouwagenda en van versterking van het clubhuis. De belangrijkste opbrengst van 2017 was de agendering in de Bouwagenda (in samenwerking met de BIR) en de versterking van de positie van het BIM Loket als neutraal kennisplatform open standaarden. Naast de standaarden die al bij ons in beheer waren, vallen nu ook de praktijkrichtlijnen BIM Protocol en BIM Basis ILS formeel onder beheer BIM Loket. Mooie initiatieven die vanuit respectievelijk de BIR en de markt naar het BIM Loket zijn toegebracht en waar veel enthousiasme voor is. De versterking van coördinatie en regie vanuit de clusters wierp in 2017 zijn vruchten af. 

2016: Het clubhuis is neergezet

Voortbouwend op de vliegende start in 2015, richtten we in 2016 de blik al meer naar buiten. Aan het begin van het jaar werden direct een aantal standaarden volledig in beheer opgenomen bij het BIM Loket. De winkel was kortom al open, terwijl hij nog moest worden ingericht. Het was een jaar van opbouwen en elkaar beter leren kennen, waarbij we als BIM Loket meer in onze rol groeiden als he?t centrale informatie- en regiepunt voor open BIM-standaarden in Nederland. Met daarbij het belang van focus – BIM Loket is immers geen wonderolie en niet de oplossing voor alle BIM-vraagstukken. Met de resultaten van 2016 liggen we op koers om in 2017 volledig operationeel te worden.

2015: Uit de startblokken!

Dankzij het vertrouwen van onze financiers en de BouwInformatieRaad hebben we de stap kunnen zetten om het BIM Loket op te richten. Een stap die draaide om samenwerking en om het kweken van vertrouwen tussen de betrokken kennisinstituten en de omgeving. De gedeelde overtuiging is dat we werken in het belang van de Nederlandse bouwsector. Het eerste jaar stond in het teken van de opbouw van de organisatie. Daarnaast werden verschillende standaarden ondergebracht bij het BIM Loket, en ging een eerste helpdeskfunctie van start.